Link til forsiden
Henvendelse om program og tilmelding:
Det Økumeniske Centers skovhusgruppe Telefon: 30 74 73 21
e-mail om tilmelding og program:
Korttype 73 til konto 84048232 eller
overførsel til reg.nr. 8401 konto 1268962.

praktisk om tilmelding og afbud


Retræter i Skovhuset

* = nyt eller ændret i forhold til sidste blad


Fredag d. 15. – søndag d. 17. november

MARTHA OG MARIA RETRÆTE.

Vi vil se på to kendte skikkelser fra Det Nye Testamente Martha og Maria.
De to kvindeskikkelser afspejler to væsentlige situationer i det kristne liv : Vores tid til arbejde og aktivitet og vores tid til bøn og stilhed.
Teksterne fra Lukas evangeliet kapitel 10,38 – 42. Johannes evangeliet 11.17 – 27 og 12,1 – 8 vil danne baggrund for overvejelser over dette.

Ledere: tidl. hospitalspræst Kirsten Stoklund og sognepræst Ann Vendeltorp.

Pris: 1000 kr.


Mandag d. 2. – fredag d. 6. december

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud om at bruge Skovhuset uden at skulle deltage i et egentligt program. Der er en vært i huset, som sørger for regelmæssige andagter og enkle måltider.
Tiden vil være til rådighed til læsning, studier, ophold i naturen, og hvad man ellers bliver inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser.
Man bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, man ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Vært: tidl. hospitalspræst Kirsten Stoklund

Pris: 300 kr. pr. døgn.


Fredag d. 6. - søndag d. 8. december

Retræte ved Benedicte Tønsberg
Nærmere oplysning og tilmelding på telefon 5120 7409 eller på abt@km.dk

.

Tirsdag d. 14. – torsdag d. 16. januar

Promissio


Fredag d. 31. januar - søndag d. 2. februar

Retræte: GUDSBILLEDER

Vores billede af Gud har stor betydning for vores tro. Og vores evne til at se Guds billede i os selv og i dem, der ikke bærer vores billede, har stor betydning for vores måde at leve på. På denne stilleretræte vil vi reflektere over vores billede af Gud og Guds billede i os. Der vil være tidebøn, egen tid og fælles refleksion/meditation.

Ledere: Baptistpræst Lasse Åbom og sognepræst Marie Holm.

Pris: 1000 kr.


Fredag d. 7. - søndag d. 9. februar

Retræte: KRISTUSKRANSEN OG TAIZÉSANGE

Retræten er en stille retræte, hvor andagterne holdes ud fra Kristuskransen, og vi synger de meditative Taizésange. Der bliver god mulighed for at gå ture i den dejlige natur omkring huset, og for de, der ønsker det, er der en bønsvandring lørdag eftermiddag - alene eller sammen med andre. Det er muligt at købe en Kristuskrans for 50 kr.

Dagsprogrammet tilrettelægges sådan, at de, der har brug for sene morgener, har mulighed for det.
Retræten er velegnet for førstegangsdeltagere.

Ledere: tidl. sognepræst Kirsten Clement og tidl. viceskoleleder Anna Maria Andersson.

Pris 1000 kr.


Fredag d. 13. – søndag d. 15. marts

Lukket retræte


Fredag d. 3. - søndag d. 5. april

Retræte: PÅ VEJ MOD PÅSKE

Påske er kirkens ældste og største fest. På retræte vil vi sammen standse op ved påskens helligdage, fordybe os i de bibelske tekster og salmer, som knytter sig til påskens helligdage, tage dem til os og lade dem være vor vejleder og lys for vor fod på vejen frem mod påske.

Leder: Kristian Bork Sørensen.

Pris 1000 kr.


Fredag d. 1. – søndag d. 3. maj

Retræte. Silkeborg katolske menighed


Torsag d. 7. – lørdag d. 9. maj

Retræte. Kvækerne.


Mandag d. 11. – fredag d. 15. maj

Retræte ved Birgit Urd Andersen

Nærmere oplysning og tilmelding på 2894 0273 eller birgiturd@birgiturd.dk


Onsdag d, 20. - søndag d. 24. maj

KONTEMPLATIV RETRÆTE
(kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser)

Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemmee selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter.Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn.

Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser.
Retræten foregår i stilhed.

Leder: sr. Angela Ramme.

Pris 1300 kr.


Praktisk om tilmelding og afbud

Tilmelding sker til Yvonne Vestereng
- enten pr. mail:
- eller pr. telefon: 3074 7321

Ved tilmeldingen oplyses
- navn og postadresse
- telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.
Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen.

Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.