Link til forsiden
Henvendelse om program og tilmelding:
Det Økumeniske Centers skovhusgruppe Telefon: 30 74 73 21
e-mail om tilmelding og program:
Korttype 73 til konto 84048232 eller
overførsel til reg.nr. 8401 konto 1268962.

praktisk om tilmelding og afbud


Retræter i Skovhuset

* = nyt eller ændret i forhold til sidste blad


Mandag d. 29. juli – fredag d. 2. august

Pilgrimsvandring v/ Benedicte Tønsberg

Nærmere oplysning og tilmelding på telefon 5120 7409 eller på abt@km.dk.


Fredag d. 23. – søndag d. 25. august

GUDS PLETSKUD - en fotoretræte

Sognepræst Marie Holm og baptistpræst Lasse Åbom leder retræten, hvor vi er i stilhed fra fredag aften til frokost søndag.
Der vil være tidebønner, egen tid og fælles refleksion/meditation. Fotointeresserede kan bruge noget af stilletiden på at tage billeder i den smukke natur omkring skovhuset. Sammen bruger vi disse og andre fotos til at reflektere over vores billede af Gud og Guds billede i os.

Pris: 1000 kr.


Fredag d. 27. – søndag d. 29. september

Lukket retræte


Mandag d. 30. september – fredag d. 4. oktober

Retræte ved Birgit Urd Andersen

Nærmere oplysning og tilmelding på 2894 0273 eller birgiturd@birgiturd.dk


Fredag d. 4. – søndag d. 6. oktober

Retræte for Skjerngruppen v/ Mette Stenumgaard


Fredag d. 11. – søndag d. 13. oktober

Retræte: KRISTUSKRANSEN OG TAIZÉSANGE

Retræten er en stille retræte, hvor andagterne holdes ud fra Kristuskransen, og vi synger de meditative Taizésange. Der bliver god mulighed for at gå ture i den dejlige natur omkring huset, og for de, der ønsker det, er der en bønsvandring lørdag eftermiddag - alene eller sammen med andre. Det er muligt at købe en Kristuskrans for 50 kr.

Dagsprogrammet tilrettelægges sådan, at de, der har brug for sene morgener, har mulighed for det.
Retræten er velegnet for førstegangsdeltagere.

Ledere: Tidl. sognepræst Kirsten Clement og tidl. Viceskoleleder Anna Maria Andersson.

Pris: 1000 kr.


Mandag d. 21. – torsdag d. 24. oktober

Retræte ved Elisabeth Lidell

Nærmere oplysning og tilmelding: lidell@webspeed.dk eller elisabethlidell.dk


Fredag d. 25. – mandag d. 28. oktober

RETRÆTE MED IKONMALING.

På denne retræte forbindes håndens arbejde med bøn og meditation. Der arbejdes med ikonmaling og lidt mere i køkkenet end sædvanligt; men arbejdet foregår i stilhed, så det bliver en del af bønnen.

Der kræves ingen forudsætninger for at male ikoner, heller ikke at have tegnet og malet før. Der er naturligvis instruktioner i, hvordan der males, selv om retræten foregår i stilhed.
Materialer kan købes for op til 400 kr. - bedes bestilt ved tilmelding - egne materialer må selvfølgelig gerne medbringes.

Ledere: sognepræst Pernille Svendsen og tidl. sognepræst Kirsten Clement

Pris: 1150 kr.


Fredag d. 1. – søndag d. 3. november

Allehelgensretræte. VORT EVIGHEDSHÅB

Til Alle Helgen går vores tanker til dem, der ikke mere er iblandt os. Det er med smerte, vi mister vore kære. Men Allehelgensdag opfordrer os til at mindes dem med taknemmelighed. Og der er meget at være dem taknemmelige for. På denne dag bliver vi også mindet om, at ”engang går solen sin runde uden mig”. Men over os kaster evighedshåbet sine stråler af lys. Og når vi giver taknemmeligheden plads i vore hjerter, lever vi.
Allehelgensdag er ikke de dødes dag, men de levendes. Hvad enten vi lever på denne side dødens grænse eller på den anden.
Bibeltekster: Luk 20, 37-38 og ”Saligprisningerne” Matt. 5,1-12.

Leder: tidl. Sognepræst Kristian Bork Sørensen

Pris: 1000 kr.


Fredag d. 8. – søndag d. 10. november

RETRÆTE FOR UNGE UNDER 30 ÅR.

Tema: “Vogt dit hjerte for derfra udgår livet” Ordsp 4,23 Vi er i stilhed fra aftenbønnen fredag til middag søndag. Vi arbejder med meditation og læser tidebønner. Der er mulighed for en fortrolig samtale under fire øjne med en af lederne.
Der er mulighed for vandreture, at læse, tegne, hvile….
Man behøver ikke at have prøvet retræte før - det eneste som er nødvendigt er længsel eller nysgerrighed.

Ledere: Maria Thaarup, ungdomspræst i Metodistkirken i Danmark og Charlotte Thaarup præst i Metodistkirken.

Pris:


Fredag d. 15. – søndag d. 17. november

MARTHA OG MARIA RETRÆTE.

Vi vil se på to kendte skikkelser fra Det Nye Testamente Martha og Maria.
De to kvindeskikkelser afspejler to væsentlige situationer i det kristne liv : Vores tid til arbejde og aktivitet og vores tid til bøn og stilhed.
Teksterne fra Lukas evangeliet kapitel 10,38 – 42. Johannes evangeliet 11.17 – 27 og 12,1 – 8 vil danne baggrund for overvejelser over dette.

Ledere: tidl. hospitalspræst Kirsten Stoklund og sognepræst Ann Vendeltorp.

Pris: 1000 kr.


Mandag d. 2. – fredag d. 6. december

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud om at bruge Skovhuset uden at skulle deltage i et egentligt program. Der er en vært i huset, som sørger for regelmæssige andagter og enkle måltider.
Tiden vil være til rådighed til læsning, studier, ophold i naturen, og hvad man ellers bliver inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser.
Man bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, man ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Vært: tidl. hospitalspræst Kirsten Stoklund

Pris: 300 kr. pr. døgn.


Praktisk om tilmelding og afbud

Tilmelding sker til Yvonne Vestereng
- enten pr. mail:
- eller pr. telefon: 3074 7321

Ved tilmeldingen oplyses
- navn og postadresse
- telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.
Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen.

Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.