Link til forsiden
Henvendelse om program og tilmelding:
Det Økumeniske Centers skovhusgruppe Telefon: 30 74 73 21
e-mail om tilmelding og program:
Korttype 73 til konto 84048232 eller
overførsel til reg.nr. 8401 konto 1268962.

praktisk om tilmelding og afbud


Retræter i Skovhuset

* = nyt eller ændret i forhold til sidste blad


* Fredag d. 7. – søndag d. 9. september er aflyst


Fredag d. 14.- søndag d. 16. september

Nutidig kristen Spiritualitet ved Elisabeth Staal Jensen


Fredag d. 28. - søndag d. 30. september

Retræte: KRISTUSKRANSEN OG TAIZÉSANGE

Retræten er en stille retræte, hvor andagterne holdes ud fra Kristuskransen, og vi synger de meditative Taizésange. Der bliver god mulighed for at gå ture i den dejlige natur omkring huset, og for de, der ønsker det, er der en bønsvandring lørdag eftermiddag - alene eller sammen med andre. Det er muligt at købe en Kristuskrans for 50 kr.
Dagsprogrammet tilrettelægges sådan, at de, der har brug for sene morgener, har mulighed for det.
Retræten er velegnet for førstegangsdeltagere.

Ledere: fhv. sognepræst Kirsten Clement og fhv. viceskoleleder Anna Maria Andersson.

Pris 1000 kr.


Fredag d. 5. – søndag d. 7. oktober

Høstretræte ved Benedicte Tønsberg
Nærmere oplysning og tilmelding på telefon 5120 7409 eller


Mandag d. 8. - fredag d. 12. oktober

Retræte ved Birgit Urd Andersen.
Nærmere oplysninger og tilmelding på telefon 2894 0273 eller .


Mandag d. 15. - søndag d. 21. oktober

KONTEMPLATIV RETRÆTE

(kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser)
Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemmee selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter.
Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn.
Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser.
Retræten foregår i stilhed.

Leder: Sr. Angela Rammé.

Pris 2.500 kr.


Mandag d. 22 – torsdag d. 25. oktober

Retræte ved Elisabeth Lidell
Nærmere oplysning og tilmelding eller på elisabethlidell.dk


Fredag d. 26. – søndag d. 28. oktober

Retræte for Skjerngruppen v/ Mette Stenumgaard


Fredag d. 2. – søndag d. 4. november

Allehelgensretræte: SORG OG TRØST

Til Alle Helgen går vore tanker til dem, der ikke mere er iblandt os. Sorgens smerte kan være meget dyb. Den lettede dog med tiden, men savnet er der til stadighed. Vi mindes med stor taknemmelighed for alt det, de har været for os. Der er en form for trøst i at mindes med taknemmelighed. Til Alle Helgen bliver vi også mindet om, at livets endegyldige mål ikke er død, tab, sorg og savn. Selve navnet Alle Helgen leder tanken hen på den store hvide flok – altså himmeriget. Der er en stor trøst i dette håb.
Ved én at de såkaldte bordsamtaler spurgte en student Martin Luther: ”Dr. Luther, hvad er kristendom”? Efter lang betænkningstid svarede han nærmest hen for sig selv: ”Kristendom er trøstet fortvivlelse”.
Alle Helgens søndag er ikke de dødes dag, men de levendes. Hvad enten vi lever på denne side dødens grænse eller på den anden.
Bibeltekster: ”Saligprisningerne” Matt. 5,1-12 og ”Jordens salt og verdens lys” Matt 5,13-16.

Leder: tidl. spgnepræst Kristian Bork Sørensen

Pris: 1000 kr.


* Fredag d. 9 - søndag d. 11. november

Retræte: LYS I MØRKET

En stilleretræte i det mørke november. Vi vil være sammen i stilhed og synge og bede til morgen-, middag- og aftenbøn. Med udgangspunkt i salmen ”Det første lys er Ordet sendt af Gud” (DDS: 87) vil vi lytte til bibelske tekster og korte meditative oplæg om det lys, som Gud har sendt ind i verdens mørke. Der er prioriteret masser af tid til egen stilhed og refleksion.

Ledere: Sognepræsterne Marie Holm og Gunvor Sandvad

Pris: 1000 kr.


Fredag d. 23. - søndag d. 25 november

Retræte v. Anette Foged Schultz, VIA University College, Horsens


Fredag d. 16. – mandag d. 19. november

RETRÆTE MED IKONMALING.

På denne retræte forbindes håndens arbejde med bøn og meditation. Der arbejdes med ikonmaling og lidt mere i køkkenet end sædvanligt; men arbejdet foregår i stilhed, så det bliver en del af bønnen. Andagterne tilrettelægges ud fra motiverne på deltagernes ikoner.
Der kræves ingen forudsætninger for at male ikoner, heller ikke at have tegnet og malet før. Der er naturligvis instruktioner i, hvordan der males, selv om retræten foregår i stilhed.
Materialer kan købes for op til 400 kr. - bedes bestilt ved tilmelding - egne materialer må selvfølgelig gerne medbringes.

Ledere: sognepræst Pernille Svendsen og tidl. sognepræst Kirsten Clement

Pris: 1150 kr.


Mandag 3. – fredag d. 7. december

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud om at bruge Skovhuset uden at skulle deltage i et egent­ligt program. Der er en vært i huset, som sørger for regelmæssige andagter og enkle måltider.
Tiden vil være til rådighed til læsning, studier, ophold i naturen, og hvad man ellers bliver inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser.
Man bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, man ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Vært: tidl. sognepræst Ruth Jeppesen

Pris: 300 kr. pr. døgn.


Praktisk om tilmelding og afbud

Tilmelding sker til Yvonne Vestereng
- enten pr. mail:
- eller pr. telefon: 3074 7321

Ved tilmeldingen oplyses
- navn og postadresse
- telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.
Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen.

Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.