Link til forsiden
Henvendelse om program og tilmelding:
Det Økumeniske Centers skovhusgruppe Telefon: 30 74 73 21
e-mail om tilmelding og program:
Korttype 73 til konto 84048232 eller
overførsel til reg.nr. 8401 konto 1268962.

praktisk om tilmelding og afbud


Retræter i Skovhuset

* = nyt eller ændret i forhold til sidste blad


Fredag d. 1. – søndag d. 3. marts

Retræte for Østervrå frikirke ved Charlotte Thaarup.


Fredag d. 15. – søndag d. 17. marts

Retræte (lukket gruppe)


Fredag d. 22. – søndag d. 24. marts

Retræte: PÅ VEJ MOD PÅSKE
Fastetiden er forberedelsestiden til kirkens ældste og største fest. Før i tiden fastede man også som en del af forberedelsen, men det har vores lutherske kirke ingen forordning om. Dog er der flere og flere i folkekirken, der faster ved af afstå fra et eller andet i fastetiden og på den måde at gøre den personlige forberedelse mere konkret. Det er op til den enkelte at gøre, som man gerne vil.
Temaet er ”På vej mod påske”. Sammen vil vi stoppe op ved fastetidens evangelietekster, fordybe os i dem, tage dem til os og lade dem være vor vejleder og lys for vor fod.
Der er megen glæde ved at deltage i en retræte.

Leder: tidl. sognepræst Kristian Bork Sørensen.

Pris: 1000 kr.


Torsdag d. 4. - søndag d. 7. april

KONTEMPLATIV RETRÆTE(kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser)
Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemmee selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter.Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn.
Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser. Retræten foregår i stilhed.

Leder: Sr. Angela Rammé.

Pris 1.150 kr.


Fredag d. 10. – søndag d. 12. maj

Retræte. Silkeborg katolske menighed.


Torsdag d. 16. – lørdag d. 18. maj

Retræte. Kvækerne.


Mandag d. 20. – fredag d. 24. maj

Retræte ved Birgit Urd Andersen
Nærmere oplysning og tilmelding på 2894 0273 eller birgiturd@birgiturd.dk


Søndag d. 2. – onsdag d. 5. juni

STILLE DAGE
Stille dage er et tilbud til dig, der ønsker at være i Skovhuset uden at skulle deltage i et egentligt program. Der vil være to værter i huset, som sørger for meditative andagter morgen og aften og enkle, velsmagende måltider.
Tiden er din under stilledagene. Du kan læse, studere, gå på nattergaletur, og hvad du ellers kan blive inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser.
Du bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, du ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Værter: Sognepræst Elisabeth Arendt og tidl. skolelærer Jette Skovgaard.

Pris: 300 kr. pr. døgn.


Mandag d. 17. – onsdag d. 19. juni

Blå Kors


Praktisk om tilmelding og afbud

Tilmelding sker til Yvonne Vestereng
- enten pr. mail:
- eller pr. telefon: 3074 7321

Ved tilmeldingen oplyses
- navn og postadresse
- telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.
Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen.

Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.