Link til forsiden
Henvendelse om program og tilmelding:
Det Økumeniske Centers skovhusgruppe Telefon: 30 74 73 21
e-mail om tilmelding og program:
Korttype 73 til konto 84048232 eller
overførsel til reg.nr. 8401 konto 1268962.

praktisk om tilmelding og afbud


Retræter i Skovhuset

* = nyt eller ændret i forhold til sidste blad


Mandag d. 16. – søndag d. 22. oktober

KONTEMPLATIV RETRÆTE

p.t. en ledig plads

(kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser) Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemmee selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter.
Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn.
Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser.
Retræten foregår i stilhed.

Leder: Sr. Angela Rammé.

Pris: 2500 kr.


Fredag d. 27. – mandag d. 30. oktober

RETRÆTE MED IKONMALING

p.t. kun ventelistepladser

På denne retræte forbindes håndens arbejde med bøn og meditation. Der arbejdes med ikonmaling og lidt mere i køkkenet end sædvanligt; men arbejdet foregår i stilhed, så det bliver en del af bønnen. Andagterne tilrettelægges ud fra motiverne på deltagernes ikoner.

Der kræves ingen forudsætninger for at male ikoner, heller ikke at have tegnet og malet før. Der er naturligvis instruktioner i, hvordan der males, selv om retræten foregår i stilhed.
Materialer kan købes for op til 400 kr. - bedes bestilt ved tilmelding - egne materialer må selvfølgelig gerne medbringes.

Ledere: Pernille Svendsen, sognepræst og ikonograf, og Kirsten Clement, fhv. sognepræst.

Pris: 1150 kr.


Fredag d. 10. - søndag d. 12. november

Retræte: TROSBEKENDELSEN

p.t. kun ventelistepladser

En retræte med bibelske meditationer om trosbekendelsen. En stille retræte, hvor vi fordyber os i trosbekendelsen. Med billeder og bibeltekster vil vi dvæle ved de tre artikler.
Bekendelsen kan sammenfattes i ordene: Jeg tror på Gud Fader, der har skabt mig, jeg tror på Guds søn, der har befriet mig, jeg tror på Helligånden, der gør mig hellig.
Trosbekendelsen er ikke din, før du har erfaret den. (Metropolittet Filaret af Moskva)

Leder: fhv. sognepræst Kristian Bork Sørensen.

Pris 1000 kr.


Fredag d. 17. - søndag d. 19. november

Retræte ved Anette Foged Schultz. Tilmelding på afs@km.dk.


2018


Søndag d. 7. - fredag d. 12. januar

Jesu Små Søstre


Fredag d. 2. - søndag d. 4. februar

Retræte: KRISTUSKRANSEN

Retræten er en stille retræte, hvor andagterne holdes ud fra Kristuskransen, og vi synger de meditative Taizésange og fra salmebogen. Der bliver god mulighed for at gå ture i den dejlige natur omkring huset, og for de, der ønsker det, er der en bønsvan­dring lørdag eftermiddag - alene eller sammen med andre.
Det er muligt at købe en Kristuskrans for 50 kr.
Dagsprogrammet tilrettelægges sådan, at de, der har brug for sene morgener, har mulighed for det.

Retræten er velegnet for førstegangsdeltagere.

Ledere: fhv. sognepræst Kirsten Clement og fhv. viceskoleleder Anna Maria Andersson.

Pris 1000 kr.


Søndag d. 18. - torsdag d. 22. februar

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud om at bruge Skovhuset uden at skulle deltage i et egent­ligt program. Der er en vært i huset, som sørger for regelmæssige andagter og enkle måltider. Tiden vil være til rådighed til læsning, studier, ophold i naturen, og hvad man ellers bliver inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser. Man bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, man ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Værter: tidl. sognepræst Ruth Jeppesen og tidl. sygeplejerske Metha Simmelsgaard.

Pris 300 kr. pr. døgn


Fredag d. 23. - søndag d. 25. februar

GIV OS I DAG VORES DAGLIGE BRØD... Inspiration til fastetiden.

Retrætens tema er ”giv os i dag vort daglige brød”. Den lille bøn fra fadervor rummer både taknemligheden over de gaver, som vores liv og hverdag er fuld af samt ønsket om at kunne lægge alt hvad vores liv er fuldt af i Guds hånd.
Retræten vil byde på enkelthed, stilhed, meditation, et oplæg og afspænding.
Retræten er først og fremmest en tid til fordybelse og hvile.
Vi vil bestræbe os på, at du får noget med hjem som du kan anvende som inspiration i din hverdag i tiden op til påske. Vi håber, at den længsel du går med i dit liv lige nu, vil blive tydeligere for dig under retræten og dermed kan være et udgangspunkt for en fastetid med skærpet opmærksomhed på, at kærligheden og livets Gud er dig nær - også i en travl hverdag.

Ledere: sognepræst Birgitte Jeppesen og psykomotoriker Tine Borgaard Jensen.

Pris 1000 kr.


Torsdag d. 8. - søndag d. 11. marts

KONTEMPLATIV RETRÆTE

(kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser) Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemmee selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter.
Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn.
Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser.
Retræten foregår i stilhed.

Leder: Sr. Angela Rammé.

Pris 1150 kr.


Tirsdag d. 13. - onsdag d. 14. marts

Hasle Kirke


Fredag d. 16. - søndag d. 18. marts

Retræte: BUDENE - på opdagelse i Luthersk spiritualitet.

Leder: tidl. sognepræst Kristian Bork Sørensen.

Pris 1000 kr.


* Fredag d. 23. - søndag d. 25. marts

PÅSKERETRÆTE om KÆRLIGHED

Hvordan kan påskeberetningen om Guds sejr over døden være en hjælp for os almindelige mennesker i vores forsøg på kærlighed? På retræten vil vi fordybe os i, hvordan Guds kærlighed til os, som vi oplever den i påskefortællingen, kan give næring og liv til de relationer vi lever i i vores hverdag.
Retræten vil byde på enkelthed, stilhed, meditation, et oplæg og afspænding.

Ledere: sognepræst Birgitte Jeppesen og psykomotoriker Tine Borgaard Jensen.

Pris 1000 kr.


Fredag d. 20. - søndag d. 22. april

Silkeborg katolske menighed


Torsdag d. 26. - lørdag d. 28. april

Kvækerne


Torsdag d. 17. - mandag 21. maj

KONTEMPLATIV RETRÆTE i PINSEN

(kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser) Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemmee selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter.
Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn.
Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser.
Retræten foregår i stilhed.

Leder: sr. Angela Rammé.

Pris 1500 kr.


Mandag 4. - onsdag d. 6 juni

Blå Kors


Praktisk om tilmelding og afbud

Tilmelding sker til Yvonne Vestereng
- enten pr. mail:
- eller pr. telefon: 3074 7321

Ved tilmeldingen oplyses
- navn og postadresse
- telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.
Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen.

Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.