Artikler:

Alle Helgen - 2005/3

Assisi og Frans - 2006/4

At bane vejen - 2005/4

At strikke for Guds ansigt - 2010/3

Bønnens Miljø - tanker på Kreta - 2004/1

Denne skat har vi i lerkar - 2003/1

En aften i San Nicholás - 2003/1

Én dag i stilhed - 2010/3

En-dagsretræte og pilgrimsvandring - 2010/1

En salme jeg holder af - Flammerne er mange - 2006/1

En salme jeg holder af - Her vil ties - 2005/1

En salme jeg holder af - Her vil ties - 2007/1

En salme jeg holder af - Herre, gør mit liv til bøn - 2005/4

En salme - Jesus Kristus er til stede - 2010/3

En salme jeg holder af - Kom Gud Helligånd, kom brat - 2006/2

En salme jeg holder af - Maria gennem torne går - 2004/4

En åndelig indsprøjtning - 2010/4

Faste - 2005/1

Forandring og liturgi - Iona - 2006/2

Gud i et og alt - også i Skovhusbladet - 2011/1

Gud i et og alt - Hellighed er en gave - 2011/1

Gud i et og alt - Jordnære bønner 1 - 2011/2

Gud i et og alt - Jordnære bønner 2 - 2011/3

Gud i et og alt - Længsel - 2011/4

Gud, i dine hænder - artikel - 2009/3

Gud, i dine hænder - salme - 2009/3

Herrens Bøn - 2008/1

Hvorfor tage på retræte?

Håbets lys over livet - 2006/4

I andres fodspor - indledning - 2007/1

I andres fodspor - Den Benediktinske Tradition - 2007/1

I andres fodspor - Den fransiskanske tradition - 2007/2

I andres fodspor - Bøn og livsførelse i den fransiskanske ånd - 2007/2

I andres fodspor - Clara - 2007/2

I andres fodspor - den karmelitiske tradition - 2007/3

I andres fodspor - den karmelitiske tradition - citater - 2007/3

I andres fodspor - den ignatianske tradition - 2007/4

I andres fodspor - den ignatianske tradition - citater - 2007/4

I andres fodspor - Ignatius beder med Paulus - 2007/4

I bønnens skole - 2003/2

Ikonen i min hverdag - 2012/2

Ikonens blik - 2012/1

Jakobsvejen - 2006/1

Juletræsfod og PC-skrot - 2011/3

Konfirmander om skriftsteder - 2003/4

Kristuskransen om perler og bøn - 2002/2

Kunst - det helende - 2002/2

Lys af lys - 2012/2

Lysets gennembrud - 2001/3

Min Gud, hvorfor har du forladt mig - 2008/3

Morgen i maj - 2005/2

Når det ser sortest ud - 2001/3

Om bøn

Om hellighed - 2004/3

Om stilheden - 2004/3

Retræten som protest - 2011/1

Rosenkransen - 2004/2

Saligprisningerne - 2003/4

Saligprisningerne: De fattige - 2004/1

Saligprisningerne: Salig sorg - 2004/2

Saligprisningerne: De forfulgte - 2004/3

Saligprisningerne: Omvendelse og voksendåb i oldkirken - 2004/4

Som kornet bøjer sig i høst - 1 - 2005/3

Stilhed i menigheden I - 2010/2

Stilhed i menigheden II - 2010/2

Stilhedens nødvendighed - 2010/1

Taizé - 2006/3

Til eftertanke ... - 2003/2

Treenigheden 1 - Sønnen - 2009/1

Treenigheden 2 - Helligånden - 2009/2

Treenigheden 3 - Faderen - 2009/3

Treenigheden 4 - Andrei Rublev: Den hellige Treenighed - 2009/4

Treenigheden 4 - Treenigheden

Trinitet, Trefoldigheden, Den Treenige Gud - 2009/4

Treenigheden - artikel - 2009/4

Treenigheden - salme - 2009/4

Troens Nat 1 - Frans af Assisi - 2008/1

Troens Nat 2 - Johannes af Korset - 2008/2

Troens Nat 2 - citater af Johannes af Korset - 2008/4

Troens Nat 3 - Mother Theresa - 2008/3

Troens Nat 3 - citater af Mother Theresa - 2008/3

Troens Nat 4 - Luther - 2008/4

Troens Nat 4 - citater af Luther - 2008/4

Tørst - 2006/3

Vejen fra jord til himmel - 2012/1

Vejledning i daglig meditation

Velsignelsen - 2006/3

Væven - 2003/2

Ånd, når du daler - salme - 2009/2

Ånd, når du daler - artikel - 2009/2

Åndehuller i storbyen - 2010/4

Digte - Meditationer - Bønner:

Adventssang - 2006/4

Bebudelsen i Cortona - 2002/2

Benediktinske betragtninger

Bøn i mørket - 2008/1

Bøn til Helligånden - 2012/2

Bøn under bedeslagene

Derhen, hvor du ikke vil - 2004/4

Det nødvendige - 2005/4

Dine svar - 2006/1

Du / som har villet mit liv

Du livets væld - 2004/4

Du vil lære at elske den - 2006/1

Du ser min vrede - 2008/3

Du ånder på det sårede - 2008/4

Dyd og last - 2006/4

Én dag i stilhed - 2010/3

En salme jeg holder af - Kærligheds og sandheds ånd - 2005/2

En salme - De dybeste lag i mit hjerte - 2011/4

En salme - Herre gør mit liv til bøn - 2011/2

En salme - Vi rækker vore hænder frem - 2011/3

Evigheds Gud - 2008/4

Gud, gode Fader - 2009/3

Gud, i dine hænder - salme - 2009/3

Herre, hjælp mig nu ... - 2005/3

Herre og Mester - 2009/1

Håbet hviler - 2001/3

Jeg fik overdraget land - 2006/4

Irsk velsignelse

Joel - 2005/1

Johannes af Korset - citater - 2008/4

Keltisk bøn - 2012/1

Keltiske bønner til den Hellige Treenighed - 2004/3

Keltisk velsignelse - 2011/4

Konge og Trøster - 2009/2

Kristuskransens sorte perle: Som en storm - 2004/2

Kyndelmisse-salme - 2004/1

Kærlighedens Søn - 2009/1

Levende vand - 2004/3

Mother Theresa - citater - 2008/3

Pinsesekvens - 2005/2

På Herrens mark - 2001/3

"... Se Herrens herlighed - 2007/2

Som kornet bøjer sig i høst - 2 - 2005/3

Sorg og glæde - 2006/2

Spærret inde i mig selv - 2003/3

Tak Herre - 2008/2

Til dem, der lytter - 2010/1

Vejen til Emmaus - 2004/2

Åbent-hus - 2005/4

Ånd, når du daler - salme - 2009/2