Det økumeniske Center

Skovhuset ejes af Det økumeniske Center, der blev etableret af den kristne studenterbevægelse i 1966 som et center for samfundsorienteret kristen praksis og fælles kirkelig fornyelse. Gennem årene har Det økumeniske Center fungeret som et økumenisk arbejdsfællesskab, der har dannet ramme om eller været fødselshjælper for utallige aktiviteter inden for socialetik, undervisning, ulandsoplysning, kirkernes raceprogram, kirkelig debat og kirkelig fornyelse, gudstjenestefornyelse og meget mere. Retrætehuset Skovhuset blev etableret i 1988 i erkendelse af, at aktivitet og aktivisme kun kan bevare et frugtbart perspektiv i et samspil med og med næring fra refleksion og eftertanke inspireret af den kristne tro. I dag er Skovhuset Det økumeniske Centers vigtigste aktiv.

Det økumeniske Centers officielle adresse er Diakonhøjskolen, Lyseng Alle 15, 8270 Højbjerg

Det økumeniske Centers bestyrelse:
Kirsten Stoklund, formand,
Solveig Jeppesen, næstformand,
Mogens Jeppesen, kasserer,
Erik Jørgensen,
Kristian Bork Sørensen,
Ann Vendeltorp,
Lise Lotte Højgaard,

Indkaldelse til årsmøde den 5. september 2020 kl. 14-16