Det økumeniske Center

Skovhuset ejes af Det økumeniske Center, der blev etableret af den kristne studenterbevægelse i 1966 som et center for samfundsorienteret kristen praksis og fælles kirkelig fornyelse. Gennem årene har Det økumeniske Center fungeret som et økumenisk arbejdsfællesskab, der har dannet ramme om eller været fødselshjælper for utallige aktiviteter inden for socialetik, undervisning, ulandsoplysning, kirkernes raceprogram, kirkelig debat og kirkelig fornyelse, gudstjenestefornyelse og meget mere. Retrætehuset Skovhuset blev etableret i 1988 i erkendelse af, at aktivitet og aktivisme kun kan bevare et frugtbart perspektiv i et samspil med og med næring fra refleksion og eftertanke inspireret af den kristne tro. I dag er Skovhuset Det økumeniske Centers vigtigste aktiv.

Det økumeniske Centers officielle adresse er Diakonhøjskolen, Lyseng Alle 15, 8270 Højbjerg

Det økumeniske Centers bestyrelse:

Erik Jørgensen, formand
lyngsie@hotmail.dk

Kirsten Stoklund, næstformand
kirstenstoklund@hotmail.com

Mogens Jeppesen, kasserer
romjeppesen@gmail.com

Solveig Jeppesen
soj@km.dk

Ann Vendeltorp
annvendeltorp@outlook.com

Lise Lotte Højgaard
lhoj@via.dk

Indkaldelse til årsmøde den 8. oktober 2022 kl. 14