Logo
Adresser og telefonnumre:

Det økumeniske Centers skovhusgruppe:

tlf. 24 24 68 12
Korttype 73 til konto 84048232
Overførsel til 8401 konto 1268962

oplysning om program
tilmelding til retræter
henvendelser om betaling
Bemærk: al tilmelding skal ske skriftligt og sammen med betaling
bestilling og afmelding af Skovhusbladet
adresseændringer

se evt. siden om Skovhuset

øvrige henvendelser
Mailadresserne er kodede for at undgå spam-robotterne.
Adressen kan ses i adressefeltet, når der klikkes for at åbne et brevvindue.


Skovhusgruppens medlemmer:

Sognepræst Marie Holm 21 47 45 50 Formand
Præst i baptistkirken Lasse Åbom 22 90 56 28
Sognepræst Elisabeth Arendt 53 80 44 66
Psykomotorisk terapeut Tine Døring 29 84 55 89
Morten Qvist Christensen
Alice Mørch Sørensen
Erik Jørgensen 86 25 35 16 administration og ansvar for udlejning af Skovhuset
Fhv. sognepræst Kirsten Clement 28 72 11 44 Skovhusbladet og hjemmesiden
Fhv. hospitalspræst Kirsten Stoklund 24 24 68 12 ansvar for tilmelding, bogsalg
rep. i Det Økumeniske Centers bestyrelse