Logo
Adresser og telefonnumre:

Det økumeniske Centers skovhusgruppe:

tlf. 30 74 73 21
Korttype 73 til konto 84048232
Overførsel til 8401 konto 1268962

oplysning om program
tilmelding til retræter
henvendelser om betaling
bestilling og afmelding af Skovhusbladet
adresseændringer

se evt. siden om Skovhuset

bestilling af Grønne Enge - Stille Vand
og øvrige henvendelser
Mailadresserne er kodede for at undgå spam-robotterne.
Adressen kan ses i adressefeltet, når der klikkes for at åbne et brevvindue.


Skovhusgruppens medlemmer:
Fhv. sognepræst Kristian Bork Sørensen 48 41 77 83 formand
Fhv. sognepræst Ruth Jeppesen 60 95 49 26 ansvar for udlejning af Skovhuset
Fhv. sognepræst Kirsten Clement 28 72 11 44 Skovhusbladet og hjemmesiden
Sankt Josephsøster Angela Rammé 21 77 00 54
Hospitalspræst Kirsten Stoklund 24 24 68 12 ansvar for bogsalg og rep. i Det Økumeniske Centers bestyrelse
Præst i Metodistkirken Charlotte Thaarup 53 84 21 06
Sognepræst Birgitte Jeppesen 21 16 29 61
Sognepræst Marie Holm 21 47 45 50
Sognepræst Marie Rørbæk 51 85 78 68
Sognepræst Gunvor Sandvad 64 84 11 37
Præst i baptistkirken Lasse Åbom 22 90 56 28
Erik Jørgensen 86 25 35 16 administration
Sognepræst Ann Vendeltorp 60 93 46 42
Yvonne Vestereng 30 74 73 21 information og tilmelding
Bemærk: al tilmelding skal ske skriftligt og sammen med betaling