Retræte

Skovhuset

Retræte ved Birgit Urd Andersen Nærmere oplysning og tilmelding på 2894 0273 eller birgiturd@birgiturd.dk Dato: 2. - 6. oktober 2023 Arrangør: Birgit Urd Andersen

Retræte

Skovhuset

Retræte ved Elisabeth Lidell. Nærmere oplysning og tilmelding: lidell@webspeed.dk eller elisabethlidell.dk Dato: 9. - 12. oktober 2023 Arrangør: Elisabeth Lidell

Stille dage

Skovhuset

Stille dage er et tilbud om at bruge Skovhuset uden at skulle deltage i et egentligt program. Der er en vært i huset, som sørger for regelmæssige andagter og enkle måltider. Tiden vil være til rådighed til læsning, studier, ophold i naturen, og hvad man ellers bliver inspireret til under et ophold i et retrætehus […]

Retræte med ikonmaling

Skovhuset

På denne retræte forbindes håndens arbejde med bøn og meditation. Der arbejdes med ikonmaling og lidt mere i køkkenet end sædvanligt; men arbejdet foregår i stilhed, så det bliver en del af bønnen. Der kræves ingen forudsætninger for at male ikoner, heller ikke at have tegnet og malet før. Der er naturligvis instruktioner i, hvordan […]

Nytårsretræte

Skovhuset

VÆR VELKOMMEN HERRENS ÅR På denne retræte giver vi særlig plads til alt det ved nytåret, som kalder på eftertanke og refleksion. Dagene vil være kendetegnet af stilhed, enkle måltider og fælles andagter — og sammen vil vi skabe en anderledes nytårsaften. Vi kommer hver især med vores bagage fra det gamle år — af […]

Nærvær med Gud – Stilleretræte

Skovhuset

Til alle tider har mennesker trukket sig tilbage fra verden, når de har søgt Gud. Til isolerede klostre eller sågar til ensomhed i klippehuler i bjergene eller i ørkenen. Fordi verden forstyrrer kontakten med Gud. Fordi ro og stilhed og samling omkring kontakten er nødvendig for at få den. På denne retræte søger vi nærværet […]

Retræte: Kristuskransen og Taizésange

Skovhuset

Retræten er en stille retræte, hvor andagterne holdes ud fra Kristuskransen, og vi synger de meditative Taizésange. Der bliver godt mulighed for at gå ture i den dejlige natur omkring huset, og for de, der ønsker det, er der en bønsvandring lørdag eftermiddag - alene eller sammen med andre. Det er muligt at købe en […]

Hånd og ånd

Skovhuset

En stille retræte med tid til tegning, maling, akvarel, strik, broderi, træskærerarbejde mv. hvor vi arbejder på værelset, i stuen eller udendørs. Der vil være tidebønner, og der vil også være mulighed for personlige samtaler. Man medbringer egne materialer og arbejder på egen hånd. Hvis man har lyst, kan man få en dialog med Carsten […]

Tilgivelse og forsoning

Skovhuset

Hvad står der i biblen om tilgivelse og forsoning? Hvad siger Jesus specifikt om det? Er det muligt for os at tilgive, som Jesus opfordrer os til? Kan vi forvente tilgivelse, når vi beder om den hos dem, som vi har gjort fortræd? Hvad er vejen til forsoning i de nære og i de fjernere […]

At lytte til sjælen

Skovhuset

En stilleretræte hvor vi på forskellig vis vil prøve at lytte til sjælen og til vores længsel. Der vil være andagter med tekstlæsning, bøn, meditation, Taizésang, lytten til musik og til nogle af mine egne sange og salmer. Dernest vil der være mulighed for lidt bevægelse, afspænding og en fælles stillevandring - med lidt enkelt […]