Link til forsiden
Henvendelse om program og tilmelding:
Det Økumeniske Centers skovhusgruppe Telefon: 30 74 73 21
e-mail om tilmelding og program: tilmelding@retraetehus.dk
Korttype 73 til konto 84048232 eller
overførsel til reg.nr. 8401 konto 1268962.

praktisk om tilmelding og afbud


Retræter i Skovhuset

* = nyt eller ændret i forhold til sidste blad


På grund af coronasituationen er deltagerantallet sat ned på de retræter, som arrangeres af Skovhusgruppen.


Mandag d. 30. november – fredag d. 4. december

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud om at bruge Skovhuset uden at skulle deltage i et egentligt program. Der er en vært i huset, som sørger for regelmæssige andagter og enkle måltider. Tiden vil være til rådighed til læsning, studier, ophold i naturen, og hvad man ellers bliver inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser.
Man bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, man ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Værter: tidl. hospitalspræst Kirsten Stoklund og tidl. Sognepræst Ann Vendeltorp

Pris: 300 kr. pr. døgn.


Fredag d. 22. - søndag d. 24. januar 2021

Retræte: KRISTUSKRANSEN OG TAIZÉSANGE

Retræten er en stille retræte, hvor andagterne holdes ud fra Kristuskransen, og vi synger de meditative Taizésange. Der bliver god mulighed for at gå ture i den dejlige natur omkring huset, og for de, der ønsker det, er der en bønsvandring lørdag eftermiddag - alene eller sammen med andre. Det er muligt at købe en Kristuskrans for 70 kr.
Dagsprogrammet tilrettelægges sådan, at de, der har brug for sene morgener, har mulighed for det.
Retræten er velegnet for førstegangsdeltagere.

Ledere: tidl. sognepræst Kirsten Clement og tidl. viceskoleleder Anna Maria Andersson.

Pris: 1000 kr.


Fredag d. 5. - søndag d. 7. februar

RETRÆTE

Temaet for retræten: Kvinderoller i Det nye Testamente.

Ledere: tidl. hospitalspræst Kirsten Stoklund og tidl. sognepræst Ann Vendeltorp

Pris: 1000 kr.


Fredag d. 12. – søndag d. 14. marts

Lukket retræte


Fredag d. 26. - 28. marts 2021

PÅSKERETRÆTE: Påskeblomst! en dråbe stærk!

Påsken er kirkens ældste og største fest. På retræten vil vi sammen standse op ved påskens helligdage, fordybe os i de bibelske tekster og salmer, som knytter sig til påskens helligdage, tage dem til os og lade dem være vor vejleder og lys for vor fod på vejen frem mod påske.

Leder: tidl. sognepræst Kristian Bork Sørensen. 

Pris 1000 kr.


Fredag d. 9. - søndag d. 11. april

RETRÆTE FOR BEGYNDERE: Gud, er du der?

Vi vil sammen og hver for sig prøve at blive klogere på vores Gudsforhold og forholdet til os selv, vores medmennesker og naturen omkring os. Det vil vi gøre ved at være stille i de tidsrum, hvor der ikke er gruppesamling. I gruppesamlingerne vil vi give korte oplæg og sammen med jer reflektere over disse. Vi vil forsøge at inspirere jer med det bedste, som vi har erfaret og lært på diverse retræter, til at finde jeres vej og jeres vandring med Gud. Der er mulighed for at deltage i Taizé-sang og bøn, meditativ dans, kreative/kunstneriske udtryksformer og personlige samtaler.

Ledere: pædagog og musikterapeut Kirsten Holdt Jørgensen og læge Marianne Holdt Jørgensen

Pris 1000 kr.


Fredag d. 23. – søndag d. 25. april

Retræte. Silkeborg katolske menighed.


Torsdag d. 29. april – lørdag d. 1. maj

Retræte. Kvækerne.


* Fredag d. 11. - tirsdag d. 15. juni

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud til dig, der ønsker at være i Skovhuset uden at skulle deltage i et egent­ligt program. Der bliver meditative andagter morgen, middag og aften og enkle, sunde og velsmagende måltider.
Tiden er din under stilledagene. Du kan læse, studere, gå på nattergaletur, og hvad du ellers kan blive inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser.
Du bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, du ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Vært: Sognepræst Elisabeth Arendt.

Pris: 300 kr. pr. døgn.


Fredag d. 18. - søndag d. 20. juni

Retræte ved Benedicte Tønsberg

Nærmere oplysning og tilmelding på telefon 5120 7409 eller på benedicte1956@icloud.com


Praktisk om tilmelding og afbud

Tilmelding sker til Yvonne Vestereng
- enten pr. mail: tilmelding@retraetehus.dktilmelding@retraetehus.dk
- eller pr. telefon: 3074 7321

Ved tilmeldingen oplyses
- navn og postadresse
- telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.
Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen.

Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.