Link til forsiden
Henvendelse om program og tilmelding:
Det Økumeniske Centers skovhusgruppe Telefon: 30 74 73 21
e-mail om tilmelding og program: tilmelding@retraetehus.dk
Korttype 73 til konto 84048232 eller
overførsel til reg.nr. 8401 konto 1268962.

praktisk om tilmelding og afbud


Retræter i Skovhuset

* = nyt eller ændret i forhold til sidste blad


Restriktionerne er ophævet.
De restriktioner, der bl.a. gjaldt i kirkerne, blev endelig ophævet den 14. august. Kravet om at bære mundbind i visse sammenhænge er nu også ophævet. Det betyder for Skovhuset, at vi nu kan holde retræte med fuldt hus som før. Vi vil naturligvis følge udviklingen nøje og tage de nødvendige forholdsregler, hvis det skulle blive aktuelt. Nu er forholdene normale, og det er en glæde.
Kristian Bork Sørensen


Fredag d. 28. - lørdag d. 29. oktober

Lukket gruppe


Fredag d. 5. - mandag d. 8. november

RETRÆTE MED IKONMALING

På denne retræte forbindes håndens arbejde med bøn og meditation. Der arbejdes med ikonmaling og lidt mere i køkkenet end sædvanligt; men arbejdet foregår i stilhed, så det bliver en del af bønnen. Der kræves ingen forudsætninger for at male ikoner, heller ikke at have tegnet og malet før. Der er naturligvis instruktioner i, hvordan der males, selv om retræten foregår i stilhed.
På denne retræte maler vi en Kristusikon.

Plade inkl. farver koster 350 kr. Har man ikke malet ikoner før, kan ikonmalingspensler købes for 225 kr. Plade og pensler betales kontant eller med MobilePay på retræten.

Ledere: sognepræst og ikonograf Pernille Svendsen og tidl. sognepræst Kirsten Clement.

Pris 1150 kr.


Fredag d. 19. - søndag d. 21. november

RETRÆTE: I kærlighedens cirkel

Det er titlen på bogen om biskop Thomas, skrevet af Eyvind Skeie. Indholdet i denne bog er baseret på venskab med Biskop Thomas gennem 10 år og samtaler på Anafora. Biskop Thomas er biskop i den Koptiske kirke, og han har store visioner. Centret Anafora er et lysende eksempel på det.
Titlen – I kærlighedens cirkel - går som en rød tråd gennem hele bogen. I denne cirkel er vi sammen med både Gud og mennesker. Bogen er en åndelig guldgruppe. Oplæggene vil være inspireret af emner fra bogen bl.a.:
I kærlighedens cirkel.
Et smukt mysterium. Rens dit hjerte
At se med Guds øjne
Bøn. Buebønnen. Sangen i bønnen

Leder: tidl. sognepræst Kristian Bork Sørensen.

Pris 1000 kr.


Mandag d. 29. november – fredag d. 3. december

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud om at bruge Skovhuset uden at skulle deltage i et egentligt program. Der er en vært i huset, som sørger for regelmæssige andagter og enkle måltider.
Tiden vil være til rådighed til læsning, studier, ophold i naturen, og hvad man ellers bliver inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser.
Man bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, man ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Værter: tidl. hospitalspræst Kirsten Stoklund og tidl. sognepræst Ann Vendeltorp.

Pris: 300 kr. pr. døgn.


Fredag d. 7. – søndag d. 9. januar 2022

Vejle Oasekirke.


Fredag d. 22. - søndag d. 24. januar

Retræte: KRISTUSKRANSEN OG TAIZÉSANGE

Retræten er en stille retræte, hvor andagterne holdes ud fra Kristuskransen, og vi synger de meditative Taizésange. Der bliver god mulighed for at gå ture i den dejlige natur omkring huset, og for de, der ønsker det, er der en bønsvandring lørdag eftermiddag - alene eller sammen med andre. Det er muligt at købe en Kristuskrans for 70 kr.
Dagsprogrammet tilrettelægges sådan, at de, der har brug for sene morgener, har mulighed for det.
Retræten er velegnet for førstegangsdeltagere.

Ledere: tidl. sognepræst Kirsten Clement og tidl. viceskoleleder Anna Maria Andersson.

Pris: 1000 kr.


Praktisk om tilmelding og afbud

Tilmelding sker til Yvonne Vestereng
- enten pr. mail: tilmelding@retraetehus.dktilmelding@retraetehus.dk
- eller pr. telefon: 3074 7321

Ved tilmeldingen oplyses
- navn og postadresse
- telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.
Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen.

Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.