Link til forsiden

Information om tilmelding, betaling og afbud


Retræter i Skovhuset

* = nyt eller ændret i forhold til sidste blad


Fredag d. 21. - søndag d. 23. januar

Retræte: KRISTUSKRANSEN OG TAIZÉSANGE - ingen ledige pladser

Retræten er en stille retræte, hvor andagterne holdes ud fra Kristuskransen, og vi synger de meditative Taizésange. Der bliver god mulighed for at gå ture i den dejlige natur omkring huset, og for de, der ønsker det, er der en bønsvandring lørdag eftermiddag - alene eller sammen med andre. Det er muligt at købe en Kristuskrans for 70 kr.
Dagsprogrammet tilrettelægges sådan, at de, der har brug for sene morgener, har mulighed for det.
Retræten er velegnet for førstegangsdeltagere.

Ledere: tidl. sognepræst Kirsten Clement og tidl. viceskoleleder Anna Maria Andersson.

Pris: 1000 kr.


Fredag d. 11. - søndag d. 13. marts

Retræte: VANDRING MED GUD

Gud, er du der? Hvem er jeg? Hvem er Gud? Hvor kan jeg finde Gud? Kan jeg mærke Gud? Kan jeg vandre med Gud? Disse spørgsmål er noget af det, som vi kommer ind på i løbet af denne retræte. Vi vil sammen og hver for sig prøve at blive klogere på vores Gudsforhold og forholdet til os selv, vores medmennesker og naturen omkring os. Det vil vi gøre ved at være stille i de tidsrum, hvor der ikke er gruppesamling - dog indtages måltiderne også normalt i stilhed. Dette er et middel til hurtigere at finde ind til kernen i os selv, hvor vi forhåbentlig finder nogle af de svar, som vi søger. I gruppesamlingerne vil vi give korte oplæg om f.eks. Emmaus-vandringen (Luk. 24,13-35) og salme 139 i Salmernes bog og sammen reflektere over disse. Der vil også være mulighed for at deltage i:
-Taizé-sang og bøn,
- Meditativ dans,
- Kreative/kunstneriske udtryksformer,
- Personlige samtaler.

Ledere: musikterapeut Kirsten Holdt Jørgensen og læge Marianne Holdt Jørgensen

Pris 1000 kr.

Tilmelding på tilmelding@retraetehus.dk


Fredag d. 18. - søndag d. 20. marts

Lukket gruppe


Mandag d. 28. marts – fredag d. 1. april

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud om at bruge Skovhuset uden at skulle deltage i et egentligt program. Der er en vært i huset, som sørger for regelmæssige andagter og enkle måltider.
Tiden vil være til rådighed til læsning, studier, ophold i naturen, og hvad man ellers bliver inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser.
Man bestemmer selv, hvilke dage man ønsker at være i huset (angives ved tilmelding) dog minimum to overnatninger.

Værter: tidl. hospitalspræst Kirsten Stoklund og tidl. sognepræst Ann Vendeltorp.

Pris: 300 kr. pr. døgn.

Tilmelding på kst@retraetehus.dk eller tlf. 24 24 68 12


Fredag d. 20. - søndag d. 22. april

Odder Frimenighed


Torsdag d. 12. - lørdag d. 14. maj

Kvækerne


Fredag d 20. - mandag d. 23. maj

RETRÆTE MED IKONMALING

På denne retræte forbindes håndens arbejde med bøn og meditation. Der arbejdes med ikonmaling og lidt mere i køkkenet end sædvanligt; men arbejdet foregår i stilhed, så det bliver en del af bønnen. Der kræves ingen forudsætninger for at male ikoner, heller ikke at have tegnet og malet før. Der er naturligvis instruktioner i, hvordan der males, selv om retræten foregår i stilhed.
Oplysninger om motiv og materialepris følger senere.

Ledere: sognepræst og ikonograf Pernille Svendsen og tidl. sognepræst Kirsten Clement.

Pris 1150 kr.

Tilmelding på kcl@retraetehus.dk eller tlf. 28 72 11 44


* Fredag d. 12. - mandag d. 15. august

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud til dig, der ønsker at være i Skovhuset uden at skulle deltage i et egent­ligt program. Sognepræst Elisabeth Arendt sørger for meditative andagter morgen og aften. Efter frokost tilbydes hver dag en dybdeafspænding. Hendes to døtre Kirstine og Andrea tilbereder enkle, sunde og velsmagende måltider.
Tiden er din under stilledagene. Du kan læse, studere, gå på sanketure, og hvad du ellers kan blive inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser.
Du bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, du ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Værter: Sognepræst Elisabeth Arendt og døtrene Kirstine og Andrea Arendt.

Pris: 300 kr. pr. døgn.

Tilmelding på ea@retraetehus.dk eller tlf. 53 80 44 66


* Torsdag d. 18. - søndag d. 21. august

KONTEMPLATIV RETRÆTE (kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser)

Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemme selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter.Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn. Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser. Retræten foregår i stilhed.

Leder: sr. Angela Rammé.

Pris 1150 kr.

Tilmelding på tilmelding@retraetehus.dk


Information om tilmelding, betaling og afbud

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.

Tilmelding
sker til retrætelederen
- enten pr. mail med den adresse der er angivet ved retræten
- eller pr. telefon, hvis der er oplyst et nummer ved retræten

Ved tilmeldingen oplyses
- navn og postadresse
- telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.

Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen.

Betaling
Korttype 73 til konto 84048232 eller
overførsel til reg.nr. 8401 konto 1268962.

Afbud
Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.