Link til forsiden

Information om tilmelding, betaling og afbud


Retræter og stille dage i Skovhuset

* = nyt eller ændret i forhold til sidste blad


Fredag d. 23. december – søndag d. 1. januar

JULERETRÆTE, STILLE DAGE og NYTÅRSRETRÆTE
Ledere: cand. teol. Mikael Døring og psykomotorisk terapeut Tine Døring.

Pris for begge retræter samt stille dage: 3000,00 kr.

HJERTETS KRYBBERUM:
Juleretræte fra den 23. december til den 26. december 2022

Retræten er et forsøg på at skabe et seriøst alternativ til den efterhånden alt for typiske, alt for materialistiske og alt for forspiste højtidsfejring; i stedet lader vi os lede – gennem helt enkle andagter, bøn, bevægelse og stille, indadvendte meditationer – af englenes sang for hyrderne og stjernen på himlen til dén stald i Betlehem, hvor vi alle på mirakuløs vis hvert år på ny bliver vidner til julens mirakel. Juleaftensdag tager vi til gudstjeneste, hører/læser Juleevangeliet, synger julesalmer og -sange og nyder en vegetarisk julemiddag samt lidt juleknas i stearinlysets skær, mens vi bryder stilheden for en stund og måske genbesøger gamle højtidsstunder og ønsker hinanden en rigtig glædelig jul.

Pris for juleretræten: 1500,00 kr.

VÆR VELKOMMEN HERRENS ÅR:
Nytårsretræte fra den 30. december 2022 til 1. januar 2023

Ét år rinder ud og ét andet begynder; det hverken kan eller vil vi lave om på, men vi vil sætte hastigheden ned og give os god tid … ikke mindst til eftertanke og refleksion: På begge sider af årsskiftet spiser vi enkle måltider og holder simple andagter sammen – hvor stilheden kan sænke sig – så vi kan mærke både taknemmelighed og længsel. På årets sidste dag bryder vi stilheden for en stund og åbner for muligheden for at dele minder og øjeblikke fra det forgangne år og vore bønner, drømme og forhåbninger for det nye år. Om aftenen nyder vi en vegetarisk festmiddag. Dagen/året slutter med bobler og kransekage, og vi synger Grundtvigs vidunderlige salme som det første i det nye år. Alt sammen selvfølgelig med ønsket om et rigtig godt nytår!

Pris for nytårsretræten: 1200,00 kr.

STILLE DAGE ml. jul og nytår:
Tirsdag d. 27. til torsdag d. 29. december 2022

Såfremt man ønsker at deltage i begge retræter, men helst ikke vil bryde stilheden mellem retræterne, så er der mulighed for at blive i Skovhuset i de tre mellemdage; alle dage sørger vi for tre enkle måltider og tre simple andagter, men ellers er tiden ens egen.
Mellemdagene vil i første omgang være reserveret deltagere på jule- og nytårsretræterne, men vil være åbne for andre, hvis man eksempelvis trænger til at ’puste ud’ mellem jul og nytår; skriv og hør, hvorvidt vi har ledige pladser.

Stilledagene koster 300,00 kr. pr. døgn.


Fredag d. 6. - søndag d. 8. januar

Vejle Oasekirke


Søndag d. 15. - tirsdag d. 17. januar

Viborg Stift


Fredag d. 20. - søndag d. 22. januar 2021

Retræte: KRISTUSKRANSEN OG TAIZÉSANGE

Retræten er en stille retræte, hvor andagterne holdes ud fra Kristuskransen, og vi synger de meditative Taizésange. Der bliver god mulighed for at gå ture i den dejlige natur omkring huset, og for de, der ønsker det, er der en bønsvandring lørdag eftermiddag - alene eller sammen med andre. Det er muligt at købe en Kristuskrans for 70 kr.Dagsprogrammet tilrettelægges sådan, at de, der har brug for sene morgener, har mulighed for det. Retræten er velegnet for førstegangsdeltagere.

Ledere: tidl. sognepræst Kirsten Clement og tidl. viceskoleleder Anna Maria Andersson.

Pris: 1000 kr.Fredag d. 3. - søndag d. 5 februar

Studenterpræsterne i Aarhus


Lørdag d. 11. februar

Skovhusgruppen


Fredag d. 17. - søndag d. 19. marts

Lukket gruppe


* Tirsdag d. 28. - torsdag 30. marts

Nutidig Kristen Spiritualitet


* Torsdag d. 20. - søndag d. 23. april

Nutidig Kristen Spiritualitet


Torsdag d. 11. - søndag d. 14. maj

RETRÆTE
3 dage i stilhed med ledet meditation over Bibeltekster, tidebønner og individuel samtale.

Leder: Charlotte Thaarup, metodistpræst
Praktisk vært: Susanne Andersen

Pris: 1150 kr.


Fredag d. 2. – søndag d. 4. juni

Retræte: FRA MØRKE til LYS – gennem kunst og bevægelse

Vi vil fordybe os i kontrasterne mellem mørke og lys i livet, kunsten og naturen. Det gør vi gennem vandreture, billedmeditationer, tekstlæsninger, ”bøn i bevægelse”, sang, musik og kunstneriske fordybelsesmidler (tegning, maling, natur-dekorationer) – og naturligvis stilhed.

Programmet er tilbud til fordybelsen, men vi lægger op til, at man på bestemte tidspunkter kan dele sine tanker med andre – ved personlig samtale med en af lederne af retræten eller/og ved gruppesamtalerne i forbindelse med oplæggene.

Ledere: Søstrene Marianne H. Jørgensen, tidl. læge og Kirsten H. Jørgensen, tidl. musikterapeut og pædagog.

Pris: 1000 kr.


Onsdag d. 14. - torsdag d. 15. juni

Silkeborg Kirke


Information om tilmelding, betaling og afbud

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.

Tilmelding
sker pr. mail til
tilmelding@retraetehus.dk
- eller pr. telefon til Kirsten Stoklund: 2424 6812

Ved tilmeldingen oplyses
- navn og postadresse
- telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.

Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen.

Betaling
Korttype 73 til konto 84048232 eller
overførsel til reg.nr. 8401 konto 1268962.

Afbud
Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.