Link til forsiden

Information om tilmelding, betaling og afbud


Retræter, stille dage og kursus i Skovhuset

* = nyt eller ændret i forhold til sidste blad


Fredag d 20. - mandag d. 23. maj

RETRÆTE MED IKONMALING

På denne retræte forbindes håndens arbejde med bøn og meditation. Der arbejdes med ikonmaling og lidt mere i køkkenet end sædvanligt; men arbejdet foregår i stilhed, så det bliver en del af bønnen. Der kræves ingen forudsætninger for at male ikoner, heller ikke at have tegnet og malet før. Der er naturligvis instruktioner i, hvordan der males, selv om retræten foregår i stilhed.
Oplysninger om motiv og materialepris følger senere.

Ledere: sognepræst og ikonograf Pernille Svendsen og tidl. sognepræst Kirsten Clement, tlf. 28 72 11 44.

Pris 1150 kr.


Fredag d. 3. - søndag d. 5. juni

Huset er optaget.


Onsdag d. 15. - torsdag d. 16. juni

Huset er optaget.


Søndag d. 19. - tirsdag d. 21. juni

Huset er optaget.


Fredag d. 24. - søndag d. 26. juni

Huset er optaget.


Mandag d. 4. - torsdag d. 7. juli

Huset er optaget.


Fredag d. 12. - mandag d. 15. august

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud til dig, der ønsker at være i Skovhuset uden at skulle deltage i et egent­ligt program. Sognepræst Elisabeth Arendt sørger for meditative andagter morgen og aften. Efter frokost tilbydes hver dag en dybdeafspænding. Hendes to døtre Kirstine og Andrea tilbereder enkle, sunde og velsmagende måltider.
Tiden er din under stilledagene. Du kan læse, studere, gå på sanketure, og hvad du ellers kan blive inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser.
Du bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, du ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Værter: Sognepræst Elisabeth Arendt og døtrene Kirstine og Andrea Arendt.

Pris: 300 kr. pr. døgn.


Tirsdag d. 16. - onsdag d. 17. august

Huset er optaget.


Torsdag d. 18. - søndag d. 21. august

KONTEMPLATIV RETRÆTE (kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser)

Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemme selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter.Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn. Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser. Retræten foregår i stilhed.

Leder: sr. Angela Rammé.

Pris 1150 kr.


Torsdag d. 1. -søndag d. 4. september

RETRÆTE, Metodistkirkens Unge.

Nærmere oplysninger og tilmelding:
maria.thaarup@metodistkirken.dk og charlotte@thaarup.biz eller 53 84 21 06.


Lørdag d. 10. september

FREMTIDSDAG om SKOVHUSET

Siden 1988 har en stor flok frivillige drevet Skovhuset, så søgende og troende mennesker har kunnet opleve dette helt unikke sted, hvor jorden er nærmere himlen. Mange af disse frivillige er nu nået en alder, hvor de ønsker at yngre kræfter træder til. Siden sidste sommer har vi således været en lille gruppe af mennesker midt i livet, der arbejder på at videreføre dette vigtige virke. For os alle fire er Skovhuset et sted, hvor vi har oplevet, at himlen rørte jorden. Denne erfaring af Gudsnærvær ønsker vi fortsat skal være muligt for andre at gøre sig i Skovhuset. Derfor har vi sat alle kræfter ind på at bevare Skovhuset og den særlige ånd, som huset rummer.
Vi arbejder blandt andet på at få overdraget alt arbejdet fra de erfarne, få lavet nye vedtægter, finde nye arbejdskræfter til vedligehold af huset og få lavet en ny hjemmeside. Hvis du vil hjælpe os med dette vigtige arbejde, afholder vi en fremtidsdag lørdag d. 10. september. Her er alle, der har interesse i Skovhusets fremtid, inviteret. Så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen denne dag.

For yderligere information om dagen kontakt Tine Døring Jensen på tlf. 2984 5589 eller e-mail: tdj@retraetehus.dk.

Fred og alt godt

Marie Holm
Lasse Åbom
Tine Døring Jensen
Elisabeth Arendt


Fredag d. 23. september – søndag d. 25. september

Huset er optaget.


Fredag d. 30. september – søndag d. 2. oktober

Huset er optaget.


Mandag d. 3 – fredag d. 7. oktober

Retræte ved Birgit Urd Andersen. Nærmere oplysning og tilmelding på 2894 0273 eller birgiturd@birgiturd.dk


Mandag d. 10. - torsdag d. 13. oktober

Retræte ved Elisabeth Lidell. Nærmere oplysning og tilmelding: lidell@webspeed.dk eller elisabethlidell.dk


Lørdag d. 15. - søndag d. 23. oktober

KURSUS i ikonmaling
ved ikonograf Helena Saaristo-Parovuori, Finland.

Kurset begynder lørdag kl. 19.00 og slutter søndag formiddag.

Motiv: Guds Moder fra Konevits. (klik for et større billede)

Guds Moder fra Konevits

Helena har erfaring som underviser på kursusafdelingen på det ortodokse kloster, Valamo, i Finland. Kurset er for øvede og let øvede, dog med to pladser for nybegyndere. Undervisningen foregår på engelsk, men vi hjælper hinanden med at forstå instruktionerne.

Der vil være daglige andagter ved kursuslederne: Pernille Svendsen, 6617 6633 og Kirsten Clement, 2872 1144.

Materialepris: 500 kr.
Kursuspris: 6.500 kr.

Helena Saaristo-Parovuori skriver:
The course is suitable for those who are interested in traditional orthodox icon painting, and especially for those painters who master the egg tempera painting technique enough, or have painted at least some icons.
By side of the practical painting work even gilding with leaf gold is possible to be done on the icon (= oil gilding).
Most of the time on the course is dedicated to the practical painting work. We’ll anyway go through the theology of this icon, and what is also technically characteristic especially for this holy image.

The Mother of God Konevits is one of the most well-known and beloved icons in Finland, reason for that maybe that it is also the most well-known wonderworking icons, too.
The icon, which is nowadays considered as original, late 15-16th century, is located in Valamo Monastery Heinävesi, on the right side of the altar in a place of Honor.

Valamo Klosterkirke Udsnit af ikonostasen
Valamo Klosterkirke og udsnit af ikonostasen. Klik for større billeder.

Many people have experienced that their prayers have been answered in a special way when they have prayed in front of it. (Venerating icons has nothing to do with magic, the icon itself does not do any miracles, but for some reason it is able to act as a medium of God's grace and becomes an object of reverence and veneration by the faithful.)

History of the icon goes to Athos, Greece, where from the founder of the Konevits Monastery, father Arseni, came to the north in ca 1390.
Konevits Monastery is situated on the same lake, Ladoka, Karelia, where was the Valamo Monastery, too.
During the II Word War Finland lost those monastery islands to Russia and both of the monasteries were evacuated. The monks of the monasteries finally found their new home from Heinävesi, where to the icon came, too.

The type of the Mother of God of Konevits is usually classified as Hodigitria-icon, but in slavic literature it has a class of it´s own: “Konevitskaja ili gulobitskaja”, Dove Icon. The icon has been subject to a wide range of research and study, so, we know a lot about it´s colors technology as well the steps.

From my behalf warmly welcome to paint this icon and get to know, at the same time, a little bit more of the history.
Helena


* Mandag d. 21. - fredag d. 25. november

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud om at bruge Skovhuset uden at skulle deltage i et egentligt program. Der er en vært i huset, som sørger for regelmæssige andagter og enkle måltider. Tiden vil være til rådighed til læsning, studier, ophold i naturen, og hvad man ellers bliver inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser. Man bestemmer selv, hvilke dage man ønsker at være i huset (angives ved tilmelding) dog minimum to overnatninger.

Værter: tidl. hospitalspræst Kirsten Stoklund og tidl. sognepræst Ann Vendeltorp.

Pris: 300 kr. pr. døgn.


Information om tilmelding, betaling og afbud

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.

Tilmelding
sker til Kirsten Stoklund pr. telefon: 3074 7321
- eller pr. mail til
tilmelding@retraetehus.dk

Ved tilmeldingen oplyses
- navn og postadresse
- telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.

Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen.

Betaling
Korttype 73 til konto 84048232 eller
overførsel til reg.nr. 8401 konto 1268962.

Afbud
Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.