Link til forsiden

Information om tilmelding, betaling og afbud


Retr ter og stille dage i Skovhuset

* = nyt eller ndret i forhold til sidste blad


Fredag d. 17. - s ndag d. 19. marts

Lukket gruppe


Tirsdag d. 28. - torsdag 30. marts

Nutidig Kristen Spiritualitet


Mandag d. 3. - onsdag d. 5. april

Silkeborg Kirke


Fredag d. 14. - s ndag d. 16. april

Retr te: H ND OG ND

En stille retr te med tid til tegning, maling, strik, broderi, tr sk rerarbejde mv. hvor vi arbejder p v relset, i stuen eller udend rs. Der vil v re tideb nner, og inspireret af klostertraditionen vil der blive l st en tekst ved m ltiderne. Der vil ogs v re mulighed for personlige samtaler.
Man medbringer egne materialer. Der er ingen undervisning, men man kan dr fte akvarelmaling med Carsten. Hvis man nsker at male et ikonmotiv med f.eks. olie- eller akrylfarver, kan Kirsten hj lpe med motiv og farvevalg, og maler du med gtempera p en ikonplade med gesso, kan du f hj lp til den. Vi aftaler tid og sted til samtaler, s stilheden bevares i huset.

Ledere: tidl. sognepr st Kirsten Clement, tidl. viceskoleleder Anna Maria Andersson og tidl. sognepr st Carsten Dybkj r.

Pris: 1000 kr.


Torsdag d. 20. - s ndag d. 23. april

Nutidig Kristen Spiritualitet


Torsdag d. 11. - s ndag d. 14. maj

RETR TE
3 dage i stilhed med ledet meditation over Bibeltekster, tideb nner og individuel samtale.

Leder: Charlotte Thaarup, metodistpr st
Praktisk v rt: Susanne Andersen

Pris: 1150 kr.


Fredag d. 9. s ndag d. 11. juni

Retr te: FRA M RKE til LYS gennem kunst og bev gelse

Vi vil fordybe os i kontrasterne mellem m rke og lys i livet, kunsten og naturen. Det g r vi gennem vandreture, billedmeditationer, tekstl sninger, b n i bev gelse , sang, musik og kunstneriske fordybelsesmidler (tegning, maling, natur-dekorationer) og naturligvis stilhed.

Programmet er tilbud til fordybelsen, men vi l gger op til, at man p bestemte tidspunkter kan dele sine tanker med andre ved personlig samtale med en af lederne af retr ten eller/og ved gruppesamtalerne i forbindelse med opl ggene.

Ledere: S strene Marianne H. J rgensen, tidl. l ge og Kirsten H. J rgensen, tidl. musikterapeut og p dagog.

Pris: 1000 kr.


Onsdag d. 14. - torsdag d. 15. juni

Silkeborg Kirke


Fredag d. 16. - s ndag d. 18. juni

Retr te: AT LYTTE TIL SJ LEN

En stilleretr te hvor vi p forskellig vis vil pr ve at lytte til sj len og til vores l ngsel. Der vil v re andagter med tekstl sning, b n, meditation, Taizesang, lytten til musik og til nogle af mine egne sange og salmer. Dern st vil der v re mulighed for lidt bev gelse, afsp nding og en f lles stillevandring - med lidt enkelt taizesang undervejs.
Maden vil v re overvejende vegetarisk.

Leder: tidl. psykolog Kirsten Holst

Pris: 1000 kr.


Fredag d. 11. - mandag d. 14. august

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud til dig, der nsker at v re i Skovhuset uden at skulle deltage i et egentligt program. Sognepr st Elisabeth Arendt s rger for meditative andagter morgen og aften. Efter frokost tilbydes hver dag en dybdeafsp nding. Hendes to d tre Kirstine og Andrea tilbereder enkle, sunde og velsmagende m ltider.

Tiden er din under stilledagene. Du kan l se, studere, g p sanketure, og hvad du ellers kan blive inspireret til under et ophold i et retr tehus i stille og natursk nne omgivelser. Du bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, du nsker at v re i huset (angives ved tilmelding).

V rter: Sognepr st Elisabeth Arendt tilmelding tlf. 53 80 44 66 og d trene Kirstine og Andrea Arendt

Pris: 300 kr. pr. d gn.


Torsdag d. 14. - s ndag d. 17 september

KONTEMPLATIV RETR TE (kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative ndelige velser)

Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opm rksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud sk nker alt. Tegnet p denne tillid er, at mennesket giver slip p sine tanker (at ville bestemme selv) og det m jsommelige arbejde med at ndre sin karakter.Ved hj lp af opm rksomhed p det n rv rende jeblik vil vi ve os i at give slip p tankerne for at bev ge os fra hovedet ned i hjertet for at l re hjertets b n.
Retr tens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, krops velser. Retr ten foreg r i stilhed.

Leder: sr. Angela Ramm .

Pris 1150 kr.


Fredag d. 29. september s ndag d. 1. oktober

Lukket gruppe


Mandag d. 2. fredag d. 6 oktober

Retr te ved Birgit Urd Andersen. N rmere oplysning og tilmelding p 2894 0273 eller birgiturd@birgiturd.dk


Mandag d. 9. - torsdag d. 12. oktober

Retr te ved Elisabeth Lidell. N rmere oplysning og tilmelding: lidell@webspeed.dk eller elisabethlidell.dk


Information om tilmelding, betaling og afbud

Af hensyn til retr telederens planl gning beder vi om tilmelding s tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er n dvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.

Tilmelding
sker pr. mail til
tilmelding@retraetehus.dk
- eller pr. telefon til Kirsten Stoklund: 2424 6812

Ved tilmeldingen oplyses
- navn og postadresse
- telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er f rst g ldende, n r betalingen er modtaget.

N r vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekr ftelse p tilmeldingen.

Betaling
Korttype 73 til konto 84048232 eller
overf rsel til reg.nr. 8401 konto 1268962.

Afbud
Ved afbud senest en m ned f r tilbagebetales hele bel bet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage f r tilbagebetales halvdelen af bel bet.