Link til forsiden

Information om tilmelding, betaling og afbud


Retræter, stille dage og kursus i Skovhuset

* = nyt eller ændret i forhold til sidste blad


Fredag d. 12. - mandag d. 15. august - kun ventelistepladser

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud til dig, der ønsker at være i Skovhuset uden at skulle deltage i et egentigt program. Sognepræst Elisabeth Arendt sørger for meditative andagter morgen og aften. Efter frokost tilbydes hver dag en dybdeafspænding. Hendes to døtre Kirstine og Andrea tilbereder enkle, sunde og velsmagende måltider.
Tiden er din under stilledagene. Du kan læse, studere, gå på sanketure, og hvad du ellers kan blive inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser.
Du bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, du ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Værter: Sognepræst Elisabeth Arendt og døtrene Kirstine og Andrea Arendt.

Pris: 300 kr. pr. døgn.


Tirsdag d. 16. - onsdag d. 17. august

Huset er optaget.


Torsdag d. 18. - søndag d. 21. august

KONTEMPLATIV RETRÆTE (kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser)

Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemme selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter.Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn. Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser. Retræten foregår i stilhed.

Leder: sr. Angela Rammé.

Pris 1150 kr.


Fredag d. 26. - søndag d. 28. august

RETRÆTE: Bed og arbejd

Ora et labora eller bed og arbejd er det benediktinske forbillede, vi følger denne weekend. Det handler om at tage bønnen med ind i arbejdet og på den måde styrke et kontemplativt liv i hverdagen i ens eget liv. Vi øver os i retrætens rammer, som rummer stilhed, andagter og enkle arbejdsopgaver i og omkring Skovhuset. Vi bruger enkle bønner som fx Jesus bønnen eller en sætning fra Salmernes Bog eller et salmevers, der understøtter rytmen i arbejdet. Håbet er at indstillingen, til det arbejde eller den tjeneste man udfører, bevæger sig fra at være resultatorienteret til at være orienteret mod bønnen og nærværet med Gud.

Ledere: Tidligere ergoterapeut Alice M. Sørensen og psykomotorisk terapeut og pædagog Tine Døring.

Pris: 1000 kr.


Torsdag d. 1. - søndag d. 4. september

RETRÆTE, Metodistkirkens Unge.

Nærmere oplysninger og tilmelding:
maria.thaarup@metodistkirken.dk og charlotte@thaarup.biz eller 53 84 21 06.


Lørdag d. 10. september

FREMTIDSDAG om SKOVHUSET

Siden 1988 har en stor flok frivillige drevet Skovhuset, så søgende og troende mennesker har kunnet opleve dette helt unikke sted, hvor jorden er nærmere himlen. Mange af disse frivillige er nu nået en alder, hvor de ønsker at yngre kræfter træder til. Siden sidste sommer har vi således været en lille gruppe af mennesker midt i livet, der arbejder på at videreføre dette vigtige virke. For os alle fire er Skovhuset et sted, hvor vi har oplevet, at himlen rørte jorden. Denne erfaring af Gudsnærvær ønsker vi fortsat skal være muligt for andre at gøre sig i Skovhuset. Derfor har vi sat alle kræfter ind på at bevare Skovhuset og den særlige ånd, som huset rummer.
Vi arbejder blandt andet på at få overdraget alt arbejdet fra de erfarne, få lavet nye vedtægter, finde nye arbejdskræfter til vedligehold af huset og få lavet en ny hjemmeside. Hvis du vil hjælpe os med dette vigtige arbejde, afholder vi en fremtidsdag lørdag d. 10. september. Her er alle, der har interesse i Skovhusets fremtid, inviteret. Så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen denne dag.

For yderligere information om dagen kontakt Tine Døring på tlf. 2984 5589 eller e-mail: td@retraetehus.dk.

Hent en pdf med Indbydelse til Fremtidsdagen

Fred og alt godt

Marie Holm
Lasse Åbom
Tine Døring
Elisabeth Arendt
Morten Qvist
Alice Mørch Sørensen


Fredag d. 16. september - søndag d. 18. september

Huset er optaget.


Fredag d. 23. september - søndag d. 25. september

Huset er optaget.


Fredag d. 16. september – søndag d. 18. september

Huset er optaget.


Fredag d. 30. september - søndag d. 2. oktober

Huset er optaget.


Mandag d. 3 - fredag d. 7. oktober

Retræte ved Birgit Urd Andersen. Nærmere oplysning og tilmelding på 2894 0273 eller birgiturd@birgiturd.dk


Mandag d. 10. - torsdag d. 13. oktober

Retræte ved Elisabeth Lidell. Nærmere oplysning og tilmelding: lidell@webspeed.dk eller elisabethlidell.dk


Lørdag d. 15. - søndag d. 23. oktober

KURSUS i ikonmaling
ved ikonograf Helena Saaristo-Parovuori, Finland.

Kurset begynder lørdag kl. 19.00 og slutter søndag formiddag.

Motiv: Guds Moder fra Konevits. (klik for et større billede)

Guds Moder fra Konevits

Helena har erfaring som underviser på kursusafdelingen på det ortodokse kloster, Valamo, i Finland. Kurset er for øvede og let øvede, dog med to pladser for nybegyndere. Undervisningen foregår på engelsk, men vi hjælper hinanden med at forstå instruktionerne.

Der vil være daglige andagter ved kursuslederne: Pernille Svendsen, 6617 6633 og Kirsten Clement, 2872 1144.

Materialepris: 500 kr.
Kursuspris: 6.500 kr.

Helena Saaristo-Parovuori skriver:
The course is suitable for those who are interested in traditional orthodox icon painting, and especially for those painters who master the egg tempera painting technique enough, or have painted at least some icons.
By side of the practical painting work even gilding with leaf gold is possible to be done on the icon (= oil gilding).
Most of the time on the course is dedicated to the practical painting work. We'll anyway go through the theology of this icon, and what is also technically characteristic especially for this holy image.

The Mother of God Konevits is one of the most well-known and beloved icons in Finland, reason for that maybe that it is also the most well-known wonderworking icons, too.
The icon, which is nowadays considered as original, late 15-16th century, is located in Valamo Monastery Heinävesi, on the right side of the altar in a place of Honor.

Valamo Klosterkirke Udsnit af ikonostasen
Valamo Klosterkirke og udsnit af ikonostasen. Klik for større billeder.

Many people have experienced that their prayers have been answered in a special way when they have prayed in front of it. (Venerating icons has nothing to do with magic, the icon itself does not do any miracles, but for some reason it is able to act as a medium of God's grace and becomes an object of reverence and veneration by the faithful.)

History of the icon goes to Athos, Greece, where from the founder of the Konevits Monastery, father Arseni, came to the north in ca 1390.
Konevits Monastery is situated on the same lake, Ladoka, Karelia, where was the Valamo Monastery, too.
During the II Word War Finland lost those monastery islands to Russia and both of the monasteries were evacuated. The monks of the monasteries finally found their new home from Heinävesi, where to the icon came, too.

The type of the Mother of God of Konevits is usually classified as Hodigitria-icon, but in slavic literature it has a class of it´s own: "Konevitskaja ili gulobitskaja", Dove Icon. The icon has been subject to a wide range of research and study, so, we know a lot about it's colors technology as well the steps.

From my behalf warmly welcome to paint this icon and get to know, at the same time, a little bit more of the history.
Helena


Mandag d. 24. - fredag d. 28. oktober

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud om at bruge Skovhuset uden at skulle deltage i et egentligt program. Der er en vært i huset, som sørger for regelmæssige andagter og enkle måltider. Tiden vil være til rådighed til læsning, studier, ophold i naturen, og hvad man ellers bliver inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser. Man bestemmer selv, hvilke dage man ønsker at være i huset (angives ved tilmelding) dog minimum to overnatninger.

Værter: tidl. hospitalspræst Kirsten Stoklund og tidl. sognepræst Ann Vendeltorp.

Pris: 300 kr. pr. døgn.


Fredag d. 18. november – søndag d. 20. november

RETRÆTE ved Center for Kristen Spritualitet

De to medlemmer af bestyrelsen for Center for Kristen Spritualitet fra Fyn, Marie Holm og Anna Maria Andersson, holder retræte for centerets medlemmer og alle andre, der har interesse i den spirituelle side af kristendommen. Andagterne vil være inspireret af centerets arbejde med bønsfællesskab og optakter til kirkeårets højtider samt Taizé-sang. Se mere på www.centerforkristenspiritualitet.dk


Torsdag d. 22. december – søndag d. 1. januar

JULERETRÆTE, STILLE DAGE og NYTÅRSRETRÆTE
Ledere: cand. teol. Mikael Døring og psykomotorisk terapeut Tine Døring.

Pris for begge retræter samt stille dage: 3000,00 kr.

HJERTETS KRYBERUM:
Juleretræte fra den 23. december til den 26. december 2022

Retræten er et forsøg på at skabe et seriøst alternativ til den efterhånden alt for typiske, alt for materialistiske og alt for forspiste højtidsfejring; i stedet lader vi os lede – gennem helt enkle andagter, bøn, bevægelse og stille, indadvendte meditationer – af englenes sang for hyrderne og stjernen på himlen til dén stald i Betlehem, hvor vi alle på mirakuløs vis hvert år på ny bliver vidner til julens mirakel. Juleaftensdag tager vi til gudstjeneste, hører/læser Juleevangeliet, synger julesalmer og -sange og nyder en vegetarisk julemiddag samt lidt juleknas i stearinlysets skær, mens vi bryder stilheden for en stund og måske genbesøger gamle højtidsstunder og ønsker hinanden en rigtig glædelig jul.

Pris for juleretræten: 1500,00 kr.

VÆR VELKOMMEN HERRENS ÅR:
Nytårsretræte fra den 30. december 2022 til 1. januar 2023

Ét år rinder ud og ét andet begynder; det hverken kan eller vil vi lave om på, men vi vil sætte hastigheden ned og give os god tid … ikke mindst til eftertanke og refleksion: På begge sider af årsskiftet spiser vi enkle måltider og holder simple andagter sammen – hvor stilheden kan sænke sig – så vi kan mærke både taknemmelighed og længsel. På årets sidste dag bryder vi stilheden for en stund og åbner for muligheden for at dele minder og øjeblikke fra det forgangne år og vore bønner, drømme og forhåbninger for det nye år. Om aftenen nyder vi en vegetarisk festmiddag. Dagen/året slutter med bobler og kransekage, og vi synger Grundtvigs vidunderlige salme som det første i det nye år. Alt sammen selvfølgelig med ønsket om et rigtig godt nytår!

Pris for nytårsretræten: 1200,00 kr.

STILLE DAGE ml. jul og nytår:
Tirsdag d. 27. til torsdag d. 29. december 2022

Såfremt man ønsker at deltage i begge retræter, men helst ikke vil bryde stilheden mellem retræterne, så er der mulighed for at blive i Skovhuset i de tre mellemdage; alle dage sørger vi for tre enkle måltider og tre simple andagter, men ellers er tiden ens egen.
Mellemdagene vil i første omgang være reserveret deltagere på jule- og nytårsretræterne, men vil være åbne for andre, hvis man eksempelvis trænger til at ’puste ud’ mellem jul og nytår; skriv og hør, hvorvidt vi har ledige pladser.

Stilledagene koster 300,00 kr. pr. døgn.


Fredag d. 6. - søndag d. 8. januar

Huset er optaget


Fredag d. 20. - søndag d. 22. januar 2021

Retræte: KRISTUSKRANSEN OG TAIZÉSANGE

Retræten er en stille retræte, hvor andagterne holdes ud fra Kristuskransen, og vi synger de meditative Taizésange. Der bliver god mulighed for at gå ture i den dejlige natur omkring huset, og for de, der ønsker det, er der en bønsvandring lørdag eftermiddag - alene eller sammen med andre. Det er muligt at købe en Kristuskrans for 70 kr.Dagsprogrammet tilrettelægges sådan, at de, der har brug for sene morgener, har mulighed for det. Retræten er velegnet for førstegangsdeltagere.

Ledere: tidl. sognepræst Kirsten Clement og tidl. viceskoleleder Anna Maria Andersson.

Pris: 1000 kr.Information om tilmelding, betaling og afbud

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.

Tilmelding
sker pr. mail til
tilmelding@retraetehus.dk
- eller pr. telefon til Kirsten Stoklund: 2424 6812

Ved tilmeldingen oplyses
- navn og postadresse
- telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.

Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen.

Betaling
Korttype 73 til konto 84048232 eller
overførsel til reg.nr. 8401 konto 1268962.

Afbud
Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.