Kristian Bork Sørensen Har været sognepræst ved Gellerup kirke, Vodskov kirke og Christianskirken i Aarhus. Gennem Det Økumeniske Center i Aarhus stiftede jeg i studietiden bekendtskab med retræter og kristen spiritualitet. Det satte varige spor bl.a. på den måde, at jeg ud over at deltage i retræter også leder retræter. Jeg har draget erfaringer som retræteleder gennem de seneste 17 år.