Tilgivelse og forsoning

Skovhuset

Hvad står der i biblen om tilgivelse og forsoning? Hvad siger Jesus specifikt om det? Er det muligt for os at tilgive, som Jesus opfordrer os til? Kan vi forvente tilgivelse, når vi beder om den hos dem, som vi har gjort fortræd? Hvad er vejen til forsoning i de nære og i de fjernere […]

At lytte til sjælen

Skovhuset

En stilleretræte hvor vi på forskellig vis vil prøve at lytte til sjælen og til vores længsel. Der vil være andagter med tekstlæsning, bøn, meditation, Taizésang, lytten til musik og til nogle af mine egne sange og salmer. Dernest vil der være mulighed for lidt bevægelse, afspænding og en fælles stillevandring - med lidt enkelt […]

Ikonmalingsretræte

Skovhuset

Info følger Dato: 7. - 10. juni 2024 Arrangør: Info følger Pris: Info følger

Retræte for krop, sjæl, ånd

Skovhuset

Tilmelding til Birgit Urd Andersen, tlf. 2894 0273, birgiturd@birgiturd.dk Se alle oplysninger på www.birgiturd.dk Dato: 30. september - 4. oktober 2024 Arrangør: Birgit Urd Andersen Pris:

Kursus i ikonmaling

Skovhuset

Info følger Dato: 12. - 20. oktober 2024 Arrangør: Info følger Pris: Info følger