Hvad er retræte?

En retræte rummer muligheden for at trække sig tilbage fra hverdagens stress og støj. Stilheden giver plads til det, der til dagligt bliver overdøvet eller fortrængt – oplevelsen af livets dybder og Guds nærvær.

En retræte er tilrettelagt med en fast dagsrytme – og masser af tid og ro til eftertanke. Du er under retræten ikke forpligtet på andre end dig selv – og så på at tage en opvask eller to i køkkenet.

Nogle retræter er båret af særlige traditioner eller bestemte emner. Andre retræter lægger op til, at du selv bestemmer dit fokus. Alle retræter rummer fælles korte gudstjenester i andagtsrummet.

Når retræten er færdig, hjælper retrætedeltagerne med rengøring af huset. På denne måde kan vi holde priserne på retræterne nede.

Skovhuset - Et kristent økumenisk retrætehus
Naturen omkring Skovhuset