Historien

Skovhuset har sin baggrund i Det økumeniske studie og kontaktcenter (DØC), der blev oprettet i 1966. DØC arbejdede for en samfundsorienteret kristen praksis og en fælles kirkelig fornyelse. Det økumeniske eller fælleskirkelige arbejde er forum for såvel samtaler som samarbejde mellem de forskellige kristne konfessioner og kirkesamfund verden over.
Gennem årene har Det økumeniske Center fungeret som et økumenisk arbejdsfællesskab, der har dannet ramme om eller været fødselshjælper for utallige aktiviteter inden for socialetik, undervisning, ulandsoplysning, kirkernes raceprogram, kirkelig debat og kirkelig fornyelse, gudstjenestefornyelse og meget mere.
Blandt disse mange forskelligartede aktiviteter påbegyndtes også retrætearbejdet ud fra den oldkirkelige devise ”Ora et Labora” – ”Bed og arbejd”. Kirkelig aktivitet og aktivisme kan kun bevare et frugtbart perspektiv i et samspil med refleksion og eftertanke inspireret i den kristne tro.
De første mange år havde DØC’s retrætearbejde hjemsted på Danmarks Unge Katolikkers lejrcenter Ømborgen. I 1988 indviede DØC sit eget retrætecenter Skovhuset, placeret i naturskønne omgivelser i Søhøjlandet midt mellem Skanderborg og Ry.

Gennem årene er der blevet holdt et hav af retræter og stille dage i Skovhuset. Mange forskellige kirkesamfund har brugt Skovhuset som et sted, hvor de har kunnet mødes i stilhed og bøn.

Aktiviteterne, der er foregået i Skovhuset, har gennem årene været funderet på følgende værdier:

  • Stilheden – friheden fra hverdagslarmen, lige fra trafikstøjen til massemedierne med deres insisterende strøm af budskaber fra reklamer, politikere, eksperter og andre forsøg på at påvirke os og danne os.
  • Enkelheden, hvor masseforbruget er afløst af basale livsfornødenheder som mad og drikke, en seng at sove i og en stol og et bord at sidde ved.
  • Naturen – oplevelsen af den friske luft og plante- og dyreliv, der har sin egen livgivende virkning – og samtidig minder os om sider af tilværelsen, som vi modtager ad anden vej end masseforbrug.
  • Fællesskabet, som både er uforpligtende, fordi stilheden fritager deltagerne fra at forholde sig til andres liv og overvejelser – og forpligtende, fordi samværet omkring måltider og andagter skal fungere – som en afspejling af ethvert livs vilkår.
  • Frivilligheden: Alle – deltagere, leder, vært (til at lave mad) er der frivilligt. Ingen skal tjene på det eller får løn for det. Ingen er der af tvang eller andet pres, men alene, fordi man finder stilhed til fordybelse vigtig. Dette princip har desuden et meget jordnært, praktisk aspekt: Det gør det muligt at drive retrætehuset med priser, som ikke skræmmer alt for mange væk.

Du kan læse her, hvordan værdierne udtrykkes i dag.

Mens enkelte af det Økumeniske Centers mange aktiviteter fortsat er i live, men overtaget af andre, er retrætearbejdet i Skovhuset det sidste af centerets egne arbejdsområder.
Skovhuset drives i dag af en bestyrelse, der har ansvaret for vedligeholdelse af huset, samt for at huset fortsat fyldes med retræter og stille dage. Bestyrelsen arbejder ud fra værdierne: stilhed – enkelhed – frivillighed – økumeni – naturoplevelser.
Hvis du har interesse i at være en del af arbejdsfællesskabet omkring Skovhuset så læs venligst her: ”Bliv frivillig”

Billede fra Skovhuset