Forskellige former for meditation

Skovhuset

Hvilken form for meditation passer bedst til dig? Er det over Bibelens ord, mens du opholder dig i naturen eller har et billede foran dig? På denne stilleretræte er det muligt at eksperimentere med, hvordan du bedst oplever Guds nærvær. Her er plads til dig, der ønsker at udforske retræte for første gang, for dig, […]

Tilgivelse og forsoning

Skovhuset

Hvad står der i biblen om tilgivelse og forsoning? Hvad siger Jesus specifikt om det? Er det muligt for os at tilgive, som Jesus opfordrer os til? Kan vi forvente tilgivelse, når vi beder om den hos dem, som vi har gjort fortræd? Hvad er vejen til forsoning i de nære og i de fjernere […]

At lytte til sjælen

Skovhuset

RETRÆTEN ER FULDTEGNET - DET ER MULIGT AT KOMME PÅ VENTELISTE En stilleretræte hvor vi på forskellig vis vil prøve at lytte til sjælen og til vores længsel. Der vil være andagter med tekstlæsning, bøn, meditation, Taizésang, lytten til musik og til nogle af mine egne sange og salmer. Dernest vil der være mulighed for […]

Retræte med ikonmaling

Skovhuset

RETRÆTEN ER FULDTEGNET - DET ER MULIGT AT KOMME PÅ VENTELISTE På denne retræte forbindes håndens arbejde med bøn og meditation. Der arbejdes med ikonmaling og lidt mere i køkkenet end sædvanligt; men arbejdet foregår i stilhed, så det bliver en del af bønnen. Der kræves ingen forudsætninger for at male ikoner, heller ikke at […]

Stille dage

Skovhuset

RETRÆTEN ER FULDTEGNET - DET ER MULIGT AT KOMME PÅ VENTELISTE Stille dage er et tilbud til dig, der ønsker at være i Skovhuset uden at skulle deltage i et egentligt program. Sognepræst Elisabeth Arendt sørger for meditative andagter morgen og aften. Efter frokost tilbydes hver dag en dybdeafspænding. Hendes to døtre Kirstine og Andrea […]

Kontemplativ retræte

Skovhuset

RETRÆTEN ER FULDTEGNET - DET ER MULIGT AT KOMME PÅ VENTELISTE (kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser) Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid […]

Årsmøde

Skovhuset

Indbydelse til Årsmøde i Skovhuset Søndag den 7. november kl. 14-17.30. Vi planlægger en dag med et spændende og inspirerende foredrag for både retræteledere og deltagere, tid til samtale, generalforsamling og en dejlig andagt til at slutte dagen af på. Indbydelse med endeligt program sendes til alle medlemmer samt offentliggøres i Skovhusbladet og på hjemmesiden […]