Hvad koster en retræte?

Nye priser for deltagelse i retræter i Skovhuset pr. 7. september 2024

Årsag til prisstigninger
På de sidste to årsmøder er bestyrelsen af deltagerne blevet opfordret til at hæve priserne på retrætedeltagelse. Efter lange og grundige overvejelser har bestyrelsen valgt, at vi vil forsøge os med en prisordning, hvor retrætedeltagerne på baggrund af deres privatøkonomi frivilligt vælger, om de vil betale
fuld pris eller reduceret pris.

Ikrafttrædelse af nye priser
De nye priser træder i kraft i forbindelse med årsmødet d. 7. september 2024 og løber som en forsøgsordning frem til årsmødet september 2025, hvorefter ordningen evalueres af bestyrelsen.

De nye priser
Den fulde pris for en weekendretræte bliver 1500 kr. For retrætedeltagerne, der har svært ved at betale så meget for en retræte, er der muligt at betale et selvvalgt beløb mellem 1150-1500 kr. Retræter, der løber over flere dage end en weekend tillægges 500 kr. per ekstra døgn for fuld pris og 350-500 kr. per ekstra døgn til reduceret pris.
Den fulde pris for stilledage er 500 kr. per døgn. Den reducerede pris for stilledage er mellem 350-500 kr.

Hvem kan nøjes med at betale den reducerede pris
Der kan være mange grunde til, at din privatøkonomi er presset, og du derfor vil sætte pris på at kunne nøjes med at betale den reducerede pris. Måske er du studerende og lever af din SU, eller du får kun din folkepension. Det kan også være du er alene med dine børn, eller at du netop er blevet arbejdsløs. Vi behøver ikke kende årsagen til, at du ønsker at betale den reducerede pris. Hvilken pris du vælger at betale, er altså fuldstændigt baseret på tillid til, at alle brugere af Skovhuset, vil Skovhusets økonomi det bedste.

Vi er spændte på, hvordan dette tiltag bliver modtaget af alle jer både trofaste og nye brugere af Skovhuset. I må endelig skrive til bestyrelsen, hvis I har nogle kommentarer.

Med venlig hilsen

Skovhusets bestyrelse

Billede fra Skovhuset