Hjertets krybberum

Skovhuset

Retræten er et forsøg på at skabe et seriøst alternativ til den efterhånden alt for typiske, alt for materialistiske og alt for forspiste højtidsfejring; i stedet lader vi os lede – gennem helt enkle andagter, bøn, bevægelse og stille, indadvendte meditationer – af englenes sang for hyrderne og stjernen på himlen til dén stald i […]

Stille dage mellem jul og nytår

Skovhuset

Såfremt du ønsker at deltage i både jule- og nytårsretræterne, men helst ikke vil bryde stilheden mellem retræterne, er der mulighed for at blive i Skovhuset i de tre mellemliggende dage. Alle dage sørger vi for tre enkle måltider og tre simple andagter, men ellers er tiden din egen. Stilledagene vil i første omgang være […]

Vær velkommen Herrens år

Skovhuset

Ét år rinder ud og ét andet begynder; det hverken kan eller vil vi lave om på, men vi vil sætte hastigheden ned og give os god tid … ikke mindst til eftertanke og refleksion: På begge sider af årsskiftet spiser vi enkle måltider og holder simple andagter sammen – hvor stilheden kan sænke sig […]

Kristuskransen og taizésange

Skovhuset

Retræten er en stille retræte, hvor andagterne holdes ud fra Kristuskransen, og vi synger de meditative Taizésange. Der bliver god mulighed for at gå ture i den dejlige natur omkring huset, og for de, der ønsker det, er der en bønsvandring lørdag eftermiddag - alene eller sammen med andre. Det er muligt at købe en […]

Hånd og ånd

Skovhuset

En stille retræte med tid til tegning, maling, strik, broderi, træskærerarbejde mv. hvor vi arbejder på værelset, i stuen eller udendørs. Der vil være tidebønner, og inspireret af klostertraditionen vil der blive læst en tekst ved måltiderne. Der vil også være mulighed for personlige samtaler. Man medbringer egne materialer. Der er ingen undervisning, men man […]

Retræte

Skovhuset

3 dage i stilhed med ledet meditation over bibeltekster, tidebønner og individuel samtale. Dato: 11. - 14. maj 2023 Arrangør: Metodistpræst Charlotte Thaarup Susanne Andersen Pris: 1.150,00 kr. Tilmeldingen er gældende, når både tilmelding og betaling er modtaget. Herefter modtager du et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen. Betaling: Indbetalingskort Korttype 73 Konto 84048232 eller Bankoveroverførsel […]

Fra mørke til lys – gennem kunst og bevægelse

Skovhuset

Vi vil fordybe os i kontrasterne mellem mørke og lys i livet, kunsten og naturen. Det gør vi gennem vandreture, billedmeditationer, tekstlæsninger, ”bøn i bevægelse”, sang, musik og kunstneriske fordybelsesmidler (tegning, maling, natur-dekorationer) – og naturligvis stilhed. Programmet er tilbud til fordybelsen, men vi lægger op til, at man på bestemte tidspunkter kan dele sine […]

At lytte til sjælen

Skovhuset

Der er ikke flere ledige pladser, men det er muligt at komme på venteliste. En stilleretræte hvor vi på forskellig vis vil prøve at lytte til sjælen og til vores længsel. Der vil være andagter med tekstlæsning, bøn, meditation, Taizesang, lytten til musik og til nogle af mine egne sange og salmer. Dernæst vil der […]

1.000kr.

Stille dage

Skovhuset

Stille dage er et tilbud til dig, der ønsker at være i Skovhuset uden at skulle deltage i et egentligt program. Sognepræst Elisabeth Arendt sørger for meditative andagter morgen og aften. Efter frokost tilbydes hver dag en dybdeafspænding. Hendes to døtre Kirstine og Andrea tilbereder enkle, sunde og velsmagende måltider. Tiden er din under stilledagene. […]

Kontemplativ retræte

Skovhuset

DER ER DESVÆRRE IKKE FLERE LEDIGE PLADSER, MEN DET ER MULIGT AT KOMME PÅ VENTELISTE Kontemplativ retræte (kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser) Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud […]

1.150kr.